Resultatutveksling

Har du avlagt eksamener ved andre institusjoner og ønsker å søke om innpasning av disse i studiet ditt så kan NMBU hente resultater fra de fleste andre utdanninigsinstitusjoner i Norge.

Dersom du samtykker til resultatutveksling trenger du ikke å legge ved karakterutskrift som viser resultatene dine.

Ønsker du dette er det viktig at du godtar at NMBU får innhente resultatinformasjon fra den institusjonen du har avlagt eksamen ved.

Hvordan foregår overføringen?

For at en utdanningsinstitusjon skal kunne få dine tidligere resultater, må du først ha gitt sitt samtykke. Samtykket er det juridiske grunnlaget for tjenesten og oppfyller Personopplysningslovens § 8 om vilkår for å behandle personopplysninger.

Overføring av resultater kan skje på ulike måter:

Søke om studieplass gjennom Samordna opptak

Når du registrerer søknaden din via Samordna opptak (SO) krysser du av på nettsøknaden at du gir SO tillatelse til å hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Søke om studieplass via lokale opptak

Når du registrerer søknaden din i Søknadsweb huker du av for at studiestedet kan hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Søke om godkjenning/innpassing av ekstern utdanning

Logg deg på Studentweb og kryss av på at nåværende utdanningsinstitusjon kan hente dine resultater fra tidligere utdanningsinstitusjoner.

Hva skjer videre?

Så snart samtykke er gitt, kan en saksbehandler initiere overføring av resultater fra alle institusjoner i Norge som bruker Felles Studentsystem (FS).

Det vil i praksis si de aller fleste universiteter og høgskoler i Norge, bortsett fra Handelshøyskolen BI.

Mer utfyllende informasjon finne her: 
Published 18. oktober 2016 - 10:42 - Updated 1. juni 2017 - 14:23