Semesterregistrering

Alle som skal studere og/eller ta eksamen ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) må betale semesteravgift og semesterregistrere seg hvert semester. Du må godkjenne utdanningsplanen din for å bli semesterregistrert. Semesterregistrering skjer via StudentWeb.

Frist for høstsemesteret: 15. september
Frist for vårsemesteret: 1. februar

Husk at det er DU som må sjekke at du er oppmeldt! Du får ikke ta eksamen uten å ha semesterregistrert deg.

6 grunner til å semesterregistrere seg og betale semesteravgift:
- for å få/opprettholde studierett ved NMBU
- for å ta eksamen
- for å få studentkort
- for å få semesterkvittering med semesterkort
- for å få tilgang til emnene dine i Fronter
- for å få utbetalt lån fra Lånekassen

Semesterregistrering omfatter:
- betaling av semesteravgift
- semesterregistrering
- eksamensoppmelding
- utstedelse av semesterkort
- utstedelse av studentkort

Semesterregistrering skjer via Studentweb.
StudentWeb er en nettløsning for kommunikasjon mellom studenter og universitetets studentsystem FS. StudentWeb omfatter mellom annet:
- godkjenning av utdanningsplan/semesterregistrering
- adresseendring
- eksamensoppmelding, trekk før eksamen
- eksamensresultat
- betalingsinformasjon

Du kan lese mer om hvordan du skal gå fram på følgende side StudentWeb. I tillegg vil du finne informasjon om de andre tjenestene StudentWeb inneholder.

Digital semesterkvittering 
Semesterkvitteringen får du på appen "Studentbevis". Appen fungerer sammen med ditt studentkort som studentbevis hos bl.a. SiÅS, Ruter, NSB og diverse butikker med studentrabatter. Appen kan brukes på IOS (iPhone/iPad) og Android.
For at studentbeviset skal være gyldig må du ha betalt semesteravgift og semesterregistrert deg.

Last ned appen!

Har du ikke IOS eller Android telefon kan du bestille en papirversjon. Dette gjøres på StudentWeb. Klikke på navnet ditt øverst til høyre, velg "Min profil", rull ned til "Semesterkvittering" og velg "Ja".

Published 29. oktober 2009 - 11:00 - Updated 7. mai 2018 - 12:29