Rombestilling
Markedsføring

Book standplass

Næringslivsutvalget i Ås har ansvar for å leie eller låne ut lokaler til markedsføring eller utstilling på universitetsområdet.

Markedsføring

Følgende områder er disponert til dette formålet:

  • 2. etasje ved kantina i Økonomibygget
  • Foajeen, Tårnbygningen
  • Foajeen, TF-bygget
  • Foajeen, Sørhellinga
  • Vrimlehallen, Bioteknologibygget


Av sikkerhetsmessige årsaker, er det ikke tillatt å tilberede mat eller benytte elektriske installasjoner. Leier forplikter seg til ikke å hindre fri ferdsel eller blokkering av rømningsveier.

Booking kan gjøre her

Kontakt med Næringslivsutvalget, Samfunnet i Ås: kontakt@nunmbu.no

Published 1. oktober 2014 - 15:50 - Updated 31. oktober 2017 - 10:25