Questback studentkonto

Questback studentkonto

Forutsetninger for bruk av Questback studentkonto:

  • All bruk av Questback er begrenset til prosjekter direkte relatert til NMBU og må ikke under noen omstendigheter brukes til andre formål.  
  • Det er du (studenten) personlig og ikke NMBU som skal være avsender og som er ansvarlig for all bruk av undersøkelsen. 
  • Du (studenten) er også ansvarlig for å sikre at data som samles inn i prosessen er i tråd med relevante lover og regler.
  • Misbruk eller uansvarlig bruk av QuestBack kontoen vil føre til at kontoen blir stengt.
  • Hverken NMBU eller QuestBack har dessverre ressurser til opplæring i bruk av QuestBack. Det er anbefalt å benytte QuestBack nettbaserte brukerveiledning og instruksjonsvideo.

Hvordan få tilgang en QuestBack studentkonto?

1. Be veilederen din om å sende en kort bekreftelses epost som bekrefter at:

  • han/hun er din veileder      
  • QuestBack konto skal benyttes i arbeidet med å gjennomføre prosjektet ditt.

2. Fyll inn det nettbaserte søknadsskjema for QuestBack studentkonto. Hvis dere er flere studenter som samarbeider, må kontoen stå i en students navn.

For spørsmål ta kontakt på epost: qbstudentkonto@nmbu.no

NB: Studentkontoen stenges etter 6 måneder.

Published 28. august 2017 - 14:35 - Updated 4. mars 2019 - 12:53