Politiske verv og studier

Politisk verv og mulig tilpasning av studiene

NMBU ønsker at det i størst mulig grad skal være mulig å kombinere politisk verv og studier, og vil prøve å tilrettelegge og tilpasse slik at studiene lettere lar seg kombinere med politiske verv

Tilpasninger av studietiden kan være:

  • fleksibilitet i studieløpet 
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet 
  • forlengelse av studieløpet 
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med politiske verv de samme rettigheter og plikter som andre studenter. En tilrettelegging på bakgrunn av politiske verv skal ikke gå på bekostning av krav til studentens læringsutbytte i et emne. Hvorvidt det f. eks kan tilrettelegges for mer fleksibilitet ved f. eks obligatoriske aktiviteter må avklares med eneansvarlig og fakultetet for det enkelte emne.

Krav til dokumentasjon

Studenter som har behov for tilrettelegging/tilpasninger som nevnt over må bli registrert/få status som student med politisk verv ved NMBU. For å bli registrert som student med politisk verv må studenten fremlegge dokumentasjon på verv og at vervet har et slikt omfang at det kan gå utover studiene i vesentlig grad

Kontaktperson

Lurer du på noe eller ønsker å søke om å bli registrert som student med politisk verv kan du kontakte kontaktperson for studenter med politiske verv. Kontaktpersonen kan sammen med studieveileder ved fakultetet veilede studentene gjennom studiene i forhold til utdanningsplaner, eksamen og gjennomføring av studiene. 

 

 

Published 15. April 2021 - 13:15 - Updated 15. April 2021 - 13:15