Nettskjema studentkonto

Hva er Nettskjema?

  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til Tjenester for Sensitive Data (TSD) 

NB: Innsamling og behandling av data med personopplysninger må meldes inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD)

I Nettskjema kan du

  • Lage spørreskjemaer og påmeldinger
  • Invitere personer til å svare
  • Se svar som har kommet inn
  • Eksportere svar til regneark

Hvordan få tilgang til Nettskjema studentkonto?

Logg inn på Nettskjema med din vanlige Feide login via https://nettskjema.no/index.html?defaultTargetUrl=1

Nettskjema support/brukermanual

Nettskjema har support i ordinær arbeidstid. Hjelp og veiledning til bruk av Nettskjema finnes på egne hjelpesider hos UiO. Det er også telefonsupport i ordinær arbeidstid. https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/

Questback

NMBU har pleid å bruke Questback til spørreundersøkelser etc. Questback er fra 1. oktober 2019 ikke lenger tilgjengelig.

 
Published 28. august 2017 - 14:35 - Updated 14. september 2020 - 11:03