Ansatte Studieavd.

Her er en oversikt over medarbeidere i avdelingen og hvem som gjør hva.

Seksjonsleder SiT

Internasjonalisering og studentservice.

Internasjonale nettverk og avtaler i Asia, Afrika, Australia og New Zealand.

SAT

Time-, eksamens- og romplanlegging.

SAT

Brukerstøtte studieadministrative datasystemer: FS, EPN, Canvas, NSD/DBH-rapportering

SAT

Digital eksamen, Studieadministrative systemer: Canvas, FS med mer.

SiT

Saksbehandling av studenter og veiledning om UDI, politiet og Skatteetaten.

Internasjonalisering

Internasjonale nettverk/avtaler i Nord- og Sør Amerika. Saksbehandling/veiledning - utenlandske søkere/studenter

Opptakskontoret

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

Læringssenteret

Rådgivning og læringsstøtte for undervisere. Kunnskapsdeling, læringsdesign, læringsteknologi, digitale læringsomgivelser.

Opptakskontoret

Veiledning/saksbehandling - nye studenter.

SAT

Kvalitetssikring av studier. Webansvarlig.

SAT

Vitnemålsproduksjon

SAT

Kvalitetssikring av studier.

SAT

Eksamensansvarlig

Opptaksleder

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

SAT

NMBUs studieforskrift og retningslinjer. Kvalitetssikring av studier. Webansvarlig

Leder Læringssenteret

Veiledning og læringsstøtte for undervisere, læringsdesign og utvikling. Bistand til søknadsskriving, prosjektledelse.

Seksjonsleder SAT

Universell utforming. Saksbehandler SU/LMU/US.

Internasjonalisering

Saksbehandling/veiledning - delstudier Erasmus systemet. Koordinering av Erasmus- og Nordplusprogrammet.

SiT

Saksbehandling av studenter og veiledning om UDI, politiet og Skatteetaten.

Internasjonalisering. Veiledning/saksbehandling innvekslingsstudenter

SAT

Support og utvikling av studiesystemer: Canvas, EPN, FS med mer.

Læringssenteret Medieenheten

Medieproduksjon for visuell læring og formidling:Video, CGI-animasjoner, taleopptak/podcast, utvikling av digitale læringsverktøy

SAT

Sensur og klage. Tilrettelegging for studenter

Læringssenteret Medieenheten

Filmproduksjon for visuell læring og formidling. Prosjektleder digital historiefortelling. Veiledning filming og redigering for fagpersoner

Published 16. januar 2017 - 12:23 - Updated 13. mai 2019 - 10:04