Meny
NMBU-student
Medarbeidere studieavdelingen

Medarbeidere i Studieavdelingen

Medarbeidere studieavdelingen

Her er en oversikt over medarbeidere i avdelingen og hvem som gjør hva.

Seksjonsleder SiT

Internasjonalisering og studentservice.

Internasjonale nettverk og avtaler i Asia, Afrika, Australia og New Zealand.

Time-, eksamens- og romplanlegging.

Brukerstøtte studieadministrative datasystemer: FS, EPN, Fronter, NSD/DBH-rapportering

Digital eksamen, Studiadministrative systemer: Fronter, FS med mer.

Saksbehandling av studenter og veiledning om UDI, politiet og Skatteetaten.

Internasjonalisering - internasjonale nettverk/avtaler i Nord- og Søramerika.

Saksbehandling/veiledning - utenlandske søkere/studenter

Opptakskontoret

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

Læringssenteret

Opptakskontoret

Veiledning/saksbehandling - nye studenter.

Sensur og klage

Eksamensgjennomføring

Kvalitetssikring av studier

Webansvarlig.

NMBUs vitnemål og Diploma Supplement

Kvalitetssikring av studier.

Opptaksleder

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

Saksbehandling - forskrifter og retningslinjer

Webansvarlig

Tilrettelegging for studenter

Læringssenteret

Pedagogisk støtte for fagpersoner.

Seksjonsleder SAT

Universell utforming

Saksbehandler SU/LMU/US.

Internasjonalisering - saksbehandling/veiledning - delstudier Erasmus systemet.

Koordinering av Erasmus- og Nordplusprogrammet.

Internasjonalisering - veiledning/saksbehandling innvekslingsstudenter

Support og utvikling av studiesystemer: Fronter, EPN, FS med mer.

Tilrettelegging for studenter

Published 10. januar 2017 - 10:44 - Updated 2. February 2017 - 13:00