Ansatte Studieavd.

Her er en oversikt over medarbeidere i avdelingen og hvem som gjør hva.

Seksjonsleder SiT

Internasjonalisering og studentservice.

Internasjonale nettverk og avtaler i Asia, Afrika, Australia og New Zealand.

SAT

Time-, eksamens- og romplanlegging.

SAT

FS, EPN, digitalisering av prosesser.

SiT

Saksbehandling av studenter og veiledning om UDI, politiet og Skatteetaten.

SiT - Internasjonalisering

Internasjonale nettverk/avtaler i Nord- og Sør Amerika. Saksbehandling/veiledning - utenlandske søkere/studenter

SiT - Opptakskontoret

Opptaksleder

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

Læringssenteret

Rådgivning og læringsstøtte for undervisere. Kunnskapsdeling, læringsdesign, læringsteknologi, digitale læringsomgivelser.

SiT - Internasjonalisering

Opptak internasjonale gjestestudenter

Veiledning/saksbehandling - nye internasjonale studenter studenter.

SiT - Karriereveileder

SAT

Kvalitetssikring av studier. Webansvarlig.

SAT

Kvalitetssikring av studier

SAT

Digital innlevering av gradsoppgaver

Vitnemålsproduksjon

SAT

Eksamensansvarlig

Seksjonsleder SAT

SiT

Saksbehandling og veiledning av studenter.

SAT

Prosjektkoordinator Kandidatundersøkelsen, transformasjon av utdanningene, bærekraftsportalen, studiestartundersøkelsen.

SAT

NMBUs studieforskrift og student regelverk, Webansvarlig, Toppidrett og studier, Klagenemndssaker, Saksbehandling

Leder Læringssenteret

Veiledning og læringsstøtte for undervisere, læringsdesign og utvikling. Bistand til søknadsskriving, prosjektledelse.

SAT

Sekretær Studieutvalget og Læringsmiljøutvalget. Kvalitetssikring av studier.

Saksbehandling. Universell utforming.

SiT - Internasjonalisering

Saksbehandling/veiledning - delstudier Erasmus+ systemet. Koordinering av Erasmus- og Nordplusprogrammet.

SiT

Saksbehandling av studenter og veiledning om UDI, politiet og Skatteetaten.

SAT

FS, digitalisering av prosesser, EPN, digital eksamen, emneevaluering

SAT

FS, digitalisering av prosesser, EPN, digital eksamen

SiT - Alumni-prosjektleder

SiT

Opptaksleder

Læringssenteret Medieenheten

Medieproduksjon for visuell læring og formidling:Video, CGI-animasjoner, taleopptak/podcast, utvikling av digitale læringsverktøy

SAT

Sensur og klage. Tilrettelegging for studenter

Published 16. januar 2017 - 12:23 - Updated 7. February 2022 - 7:48