events

Ny eksamen (konte) 27. og 28. mai

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:46 - Updated 3. April 2020 - 10:47

Andre pinsedag - ingen eksamen

Hendelse avsluttet
Fridag
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:45 - Updated 3. April 2020 - 10:47

Grunnlovsdag – ingen eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:44 - Updated 3. April 2020 - 10:47

NY! Frist for innlevering av gradsoppgave

Hendelse avsluttet
Frist
Kl.
15:00
Published 3. April 2020 - 10:44 - Updated 4. mai 2021 - 12:39

Kristi Himmelfartsdag – ingen eksamen

Hendelse avsluttet
Fridag
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:43 - Updated 3. April 2020 - 10:48

Eksamensperiode vårparallellen 10. - 26. mai

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:43 - Updated 3. April 2020 - 10:50

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:41 - Updated 3. April 2020 - 10:48

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:30 - Updated 3. April 2020 - 10:30

Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:30 - Updated 3. April 2020 - 10:31

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:29 - Updated 3. April 2020 - 10:31

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:29 - Updated 3. April 2020 - 10:31

Påskeferie t.o.m. 5. april - undervisningsfri

Hendelse avsluttet
Fridager
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:27 - Updated 3. April 2020 - 10:28

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:26 - Updated 3. April 2020 - 10:28

Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:26 - Updated 3. April 2020 - 10:28

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:25 - Updated 3. April 2020 - 10:25

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:24 - Updated 3. April 2020 - 10:25

Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:23 - Updated 3. April 2020 - 10:25

Frist for søknad om utveksling høst 2021/vår 2022

Hendelse avsluttet
Frist for å søke utveksling
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:22 - Updated 3. April 2020 - 10:25

Vårparallell t.o.m. 7. mai

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:20 - Updated 3. April 2020 - 10:20

Januarblokkeksamen 25. og 26. januar

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:19 - Updated 3. April 2020 - 10:20

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:18 - Updated 3. April 2020 - 10:21

Semesterstart og januarblokk t.o.m 22. januar

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:18 - Updated 3. April 2020 - 10:21

Ny eksamen (konte) 21. og 22. desember

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:13 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Frist for innlevering av gradsoppgave

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:13 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Eksamensperiode høstparallellen 7.-18. desember

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:12 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Sider