events

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:40 - Updated 30. mars 2021 - 11:40

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:40 - Updated 30. mars 2021 - 11:40

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:39 - Updated 30. mars 2021 - 11:39

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i desember 2021

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:37 - Updated 30. mars 2021 - 11:38

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:36 - Updated 30. mars 2021 - 11:36

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:35 - Updated 30. mars 2021 - 11:35

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i desember 2021

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:35 - Updated 30. mars 2021 - 11:35

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:34 - Updated 30. mars 2021 - 11:34

Frist for søknad om utveksling vår 2022

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:34 - Updated 30. mars 2021 - 11:34

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:33 - Updated 30. mars 2021 - 11:33

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:32 - Updated 30. mars 2021 - 11:32

Høstparallell t.o.m. 6. desember

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:32 - Updated 30. mars 2021 - 11:32

Augustblokkeksamen

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:31 - Updated 30. mars 2021 - 11:31

Immatrikulering - undervisningsfri fra kl. 13.00 - 14.00

Hendelse avsluttet
Immatrikulering
Kl.
13:00
Published 30. mars 2021 - 11:30 - Updated 30. mars 2021 - 11:30

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:29 - Updated 30. mars 2021 - 11:29

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:29 - Updated 30. mars 2021 - 11:29

Semesterstart og Augustblokk t.o.m. 3. september

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:28 - Updated 30. mars 2021 - 11:28

Introuke for nye internasjonale studenter 9.-13. august

Hendelse avsluttet
Introuke
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:27 - Updated 30. mars 2021 - 11:46

Fakultetsvis registrering nye studenter 14.-21. august

Hendelse avsluttet
Registrering
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:27 - Updated 24. juni 2021 - 12:24

Ny! Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. April 2020 - 15:19 - Updated 30. April 2020 - 13:42

Ny! Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. April 2020 - 15:18 - Updated 21. April 2020 - 15:18

Semesterslutt

Hendelse avsluttet
Semesterslutt
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:55 - Updated 3. April 2020 - 10:56

Juniblokkeksamen 11., 18. og 25. juni

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:55 - Updated 3. April 2020 - 10:56

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:53 - Updated 3. April 2020 - 10:56

Juniblokk t.o.m. 25.juni

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:46 - Updated 3. April 2020 - 10:47

Sider