events

Januarblokkeksamen 25. og 26. januar

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:19 - Updated 3. April 2020 - 10:20

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:18 - Updated 3. April 2020 - 10:21

Semesterstart og januarblokk t.o.m 22. januar

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:18 - Updated 3. April 2020 - 10:21

Ny eksamen (konte) 21. og 22. desember

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:13 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Frist for innlevering av gradsoppgave

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:13 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Eksamensperiode høstparallellen 7.-18. desember

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:12 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:11 - Updated 3. April 2020 - 10:16

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:08 - Updated 3. April 2020 - 10:09

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:08 - Updated 3. April 2020 - 10:09

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i desember 2020

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:07 - Updated 3. April 2020 - 10:09

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:07 - Updated 3. April 2020 - 10:09

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:06 - Updated 3. April 2020 - 10:06

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i desember 2020

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:05 - Updated 3. April 2020 - 10:06

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:00 - Updated 3. April 2020 - 10:00

Frist for søknad om utveksling vår 2021

Hendelse avsluttet
Frist for å søke utveksling
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:59 - Updated 3. April 2020 - 10:00

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:58 - Updated 3. April 2020 - 10:00

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:58 - Updated 3. April 2020 - 10:00

Høstparallell t.o.m. 4. desember

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:57 - Updated 3. April 2020 - 10:00

Augustblokkeksamen

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:53 - Updated 3. April 2020 - 9:54

Immatrikulering - undervisningsfri fra kl. 13.00 - 14.00

Hendelse avsluttet
Immatrikulering
Kl.
13:00

NMBU ønsker alle studenter velkommen gjennom et felles digitalt immatrikuleringsarrangement fredag 14. august kl 13.

Campus Ås
Published 3. April 2020 - 9:53 - Updated 13. august 2020 - 17:52

Graskurs fra kl. 12.00

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
12:00
Published 3. April 2020 - 9:52 - Updated 3. April 2020 - 9:54

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:50 - Updated 3. April 2020 - 9:54

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:50 - Updated 3. April 2020 - 9:55

Semesterstart og Augustblokk t.o.m. 28. august

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 9:47 - Updated 3. April 2020 - 9:55

Frist for å søke overgang til annet studieprogram

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 20. juni 2019 - 14:02 - Updated 10. oktober 2019 - 15:14

Sider