Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:07 - Updated 10. november 2022 - 11:07