Frist for innlevering av gradsoppgave

Frist for innlevering av gradsoppgave

Hendelse avsluttet
Frist
Kl.
15:00

Faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist.

Campus Ås
Published 30. mars 2021 - 12:01 - Updated 25. mars 2022 - 13:52