Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 30. mars 2021 - 11:34 - Updated 30. mars 2021 - 11:34