Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:29 - Updated 3. April 2020 - 10:31