Frist for å søke om låne-PC ved digital eksamen vår 2019

Frist for å søke om låne-PC ved digital eksamen vår 2019

Frist
Dager
Hele dagen

Dersom du ikke har datamaskin eller din datamaskin ikke tilfredsstiller kravene, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Bruk søknadsskjema. 

Digital eksamen - studentinformasjon

Campus Ås
Published 15. juni 2018 - 13:34 - Updated 15. juni 2018 - 13:34