Frist for oppmelding av emner/eksamen i vårparallell

Frist for oppmelding av emner/eksamen i vårparallell

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Gjentagelser
Yearly
Published 21. juni 2016 - 11:07 - Updated 21. juni 2017 - 14:18