events

Semesterslutt

Semesterslutt
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:36 - Updated 3. February 2023 - 9:36

16., 23. og 30. - Juniblokkeksamen

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:35 - Updated 3. February 2023 - 9:35

Juniblokk t.o.m. 30. juni

Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:34 - Updated 3. February 2023 - 9:34

1. og 2. juni - Ny eksamen (konte)

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:33 - Updated 3. February 2023 - 9:33

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:33 - Updated 3. February 2023 - 9:33

Andre pinsedag – ingen eksamen

Helligdag
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:32 - Updated 3. February 2023 - 9:32

Kristi himmelfartsdag – ingen eksamen

Helligdag
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:32 - Updated 3. February 2023 - 9:32

Grunnlovsdag – ingen eksamen

Helligdag
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:32 - Updated 3. February 2023 - 9:32

Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).

Frist
Kl.
12:00
Published 3. February 2023 - 9:31 - Updated 3. February 2023 - 9:31

15.-31. mai - Eksamensperiode vårparallellen

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. February 2023 - 9:30 - Updated 3. February 2023 - 9:30

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:11 - Updated 10. november 2022 - 11:11

Påskeferie t.o.m. 10. april - undervisningsfri

Fridager
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:10 - Updated 10. november 2022 - 11:10

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:09 - Updated 10. november 2022 - 11:09

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:08 - Updated 10. november 2022 - 11:08

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i juni

Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:08 - Updated 10. november 2022 - 11:08

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:07 - Updated 10. november 2022 - 11:07

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:06 - Updated 10. november 2022 - 11:06

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i juni

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:05 - Updated 10. november 2022 - 11:05

Frist for søknad om utveksling høst 2023/vår 2024

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:05 - Updated 10. november 2022 - 11:05

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:04 - Updated 10. november 2022 - 11:04

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:04 - Updated 10. november 2022 - 11:04

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i vårparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:03 - Updated 10. november 2022 - 11:03

Vårparallell t.o.m. 12. mai

Undervisning
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:02 - Updated 10. november 2022 - 11:02

30. og 31. januarblokkeksamen

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 11:01 - Updated 10. november 2022 - 11:01

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 10. november 2022 - 10:59 - Updated 10. november 2022 - 10:59

Sider