events

Introuke 6. - 10. aug. for nye internasjonale studenter

Introduction week
Dager
Hele dagen
Published 4. mai 2018 - 14:06 - Updated 4. mai 2018 - 14:07

Frist for å søke om låne-PC ved digital eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Dersom du ikke har datamaskin eller din datamaskin ikke tilfredsstiller kravene, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Bruk søknadsskjema. 

Digital eksamen - studentinformasjon

Campus Ås
Published 8. november 2017 - 9:32 - Updated 14. november 2017 - 11:06

Deadline - apply to borrow a computer for your digital examination

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

If you don't have a computer or you computer doesn't meet the necessary requirements, you may apply to sit for your examination in a NMBU computer lab application form

Information about digital exam - students

Campus Ås
Published 25. oktober 2017 - 14:09 - Updated 14. november 2017 - 11:04

Frist for å søke om tilrettelegging ved augustblokkeksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 28. juni 2017 - 10:46 - Updated 28. juni 2017 - 10:46

Semesterslutt

Semesterslutt
Kl.
20:00
Published 21. juni 2017 - 14:35 - Updated 21. juni 2017 - 14:35

15., 22. og 29. Blokkeksamen

Eksamen
Dager
15. Jun - 29. Jun
Published 21. juni 2017 - 14:34 - Updated 21. juni 2017 - 14:34

Juniblokk

Undervisningsperiode
Dager
04. Jun - 29. Jun
Published 21. juni 2017 - 14:31 - Updated 21. juni 2017 - 14:31

Ny eksamen (konte)

Eksamen
Dager
31. May - 01. Jun
Published 21. juni 2017 - 14:29 - Updated 21. juni 2017 - 14:29

2. pinsedag - undervisningsfri

Hendelse avsluttet
Helligdag
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2017 - 14:28 - Updated 21. juni 2017 - 14:28

Norges nasjonaldag – undervisningsfri

Hendelse avsluttet
Fridag
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2017 - 14:27 - Updated 21. juni 2017 - 14:27

Eksamensperiode vårparallellen

Eksamen
Dager
14. May - 29. May
Published 21. juni 2017 - 14:26 - Updated 21. juni 2017 - 14:26

Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri

Hendelse avsluttet
Helligdag
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2017 - 14:25 - Updated 21. juni 2017 - 14:25

Påskeferie til 2. april - undervisningsfri

Hendelse avsluttet
Fridager
Dager
26. Mar - 02. Apr
Published 21. juni 2017 - 14:22 - Updated 21. juni 2017 - 14:22

Frist for søknad om utveksling høst 2018/vår 2019

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Gjentagelser
Yearly
Published 21. juni 2017 - 14:20 - Updated 21. juni 2017 - 14:20

Frist for oppmelding av gradsoppgave (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Gjentagelser
Yearly
Published 21. juni 2017 - 14:17 - Updated 21. juni 2017 - 14:18

Vårparallell

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
31. Jan - 11. May
Published 21. juni 2017 - 14:10 - Updated 21. juni 2017 - 14:11

Blokkeksamen

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
29. Jan - 30. Jan
Published 21. juni 2017 - 14:09 - Updated 21. juni 2017 - 14:09

Frist for avmelding av emner og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2017 - 14:07 - Updated 21. juni 2017 - 14:07

Semesterstart og Januarblokk

Hendelse avsluttet
Undervisningsperiode
Dager
08. Jan - 26. Jan
Published 21. juni 2017 - 14:06 - Updated 21. juni 2017 - 14:06

Ny prøve/konte

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
04. Jan - 05. Jan
Published 21. juni 2017 - 14:04 - Updated 21. juni 2017 - 14:04

Eksamensperiode høstparallellen

Hendelse avsluttet
Eksamen
Dager
11. Dec - 22. Dec
Published 16. juni 2017 - 14:42 - Updated 21. juni 2017 - 14:03

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Gjentagelser
Yearly
Published 16. juni 2017 - 14:41 - Updated 16. juni 2017 - 14:41

Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i januar 2018

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Gjentagelser
Yearly
Published 16. juni 2017 - 14:38 - Updated 16. juni 2017 - 14:38

Frist for søknad om utveksling vår 2018

Hendelse avsluttet
Frist for å søke utveksling
Dager
Hele dagen
Published 16. juni 2017 - 14:36 - Updated 16. juni 2017 - 14:36

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Gjentagelser
Yearly
Published 16. juni 2017 - 14:34 - Updated 16. juni 2017 - 14:34

Sider