events

Array

Ny! Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. April 2020 - 15:19 - Updated 30. April 2020 - 13:42
Array

Ny! Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. April 2020 - 15:18 - Updated 21. April 2020 - 15:18
Array

Semesterslutt

Semesterslutt
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:55 - Updated 3. April 2020 - 10:56
Array

Juniblokkeksamen 11., 18. og 25. juni

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:55 - Updated 3. April 2020 - 10:56
Array

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:53 - Updated 3. April 2020 - 10:56
Array

Juniblokk t.o.m. 25.juni

Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:46 - Updated 3. April 2020 - 10:47
Array

Ny eksamen (konte) 27. og 28. mai

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:46 - Updated 3. April 2020 - 10:47
Array

Andre pinsedag - ingen eksamen

Fridag
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:45 - Updated 3. April 2020 - 10:47
Array

Grunnlovsdag – ingen eksamen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:44 - Updated 3. April 2020 - 10:47
Array

Frist for innlevering av gradsoppgave

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:44 - Updated 3. April 2020 - 10:47
Array

Kristi Himmelfartsdag – ingen eksamen

Fridag
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:43 - Updated 3. April 2020 - 10:48
Array

Eksamensperiode vårparallellen 10. - 26. mai

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:43 - Updated 3. April 2020 - 10:50
Array

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:41 - Updated 3. April 2020 - 10:48
Array

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:30 - Updated 3. April 2020 - 10:30
Array

Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:30 - Updated 3. April 2020 - 10:31
Array

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:29 - Updated 3. April 2020 - 10:31
Array

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:29 - Updated 3. April 2020 - 10:31
Array

Påskeferie t.o.m. 5. april - undervisningsfri

Fridager
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:27 - Updated 3. April 2020 - 10:28
Array

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:26 - Updated 3. April 2020 - 10:28
Array

Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:26 - Updated 3. April 2020 - 10:28
Array

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:25 - Updated 3. April 2020 - 10:25
Array

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:24 - Updated 3. April 2020 - 10:25
Array

Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:23 - Updated 3. April 2020 - 10:25
Array

Frist for søknad om utveksling høst 2021/vår 2022

Frist for å søke utveksling
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:22 - Updated 3. April 2020 - 10:25
Array

Vårparallell t.o.m. 7. mai

Undervisningsperiode
Dager
Hele dagen
Published 3. April 2020 - 10:20 - Updated 3. April 2020 - 10:20

Sider