events

Framtidsfestival

Festival
Dager
Hele dagen
Campus Ås
Published 19. April 2019 - 10:59 - Updated 19. April 2019 - 10:59

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

Frist
Dager
Hele dagen
Published 19. April 2019 - 10:57 - Updated 19. April 2019 - 10:57

Augustblokkeksamen

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 16. April 2019 - 12:09 - Updated 16. April 2019 - 12:09

5.- 9. aug. Introuke for nye internasjonale studenter

Introduction week
Dager
Hele dagen
Published 26. February 2019 - 9:30 - Updated 19. April 2019 - 9:56

Juniblokkeksamen 14., 21. og 28. juni

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 27. juni 2018 - 13:47 - Updated 27. juni 2018 - 13:47

Frist for oppmelding av emner og eksamen i januarblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 27. juni 2018 - 13:44 - Updated 19. April 2019 - 10:48

Frist for å søke om låne-PC ved digital eksamen høst 2019

Frist
Dager
Hele dagen

Dersom du ikke har datamaskin eller din datamaskin ikke tilfredsstiller kravene, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Bruk søknadsskjema. 

Digital eksamen - studentinformasjon

Campus Ås
Published 27. juni 2018 - 13:42 - Updated 19. April 2019 - 9:24

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2020

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 14:11 - Updated 19. April 2019 - 10:14

Frist for avmelding av emner og eksamen i høstparallellen

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 14:08 - Updated 19. April 2019 - 10:23

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

Frist
Dager
Hele dagen

Fristen gjelder for studenter som trenger tilrettelegging ved eksamen og ikke allerede har innvilget tilrettelegging

Tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen/konte i januar og januarblokkeksamen.

Hvordan søke om tilrettelegging under eksamen ved NMBU

 

Campus Ås
Published 21. juni 2018 - 13:37 - Updated 19. April 2019 - 9:25

Frist søke om overgang til annet studieprogram

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:34 - Updated 21. juni 2018 - 13:34

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen (konte) og juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen

Fristen gjelder for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen/konte i mai og juniblokk eksamen

Hvordan søke om tilrettelegging under eksamen ved NMBU

Campus Ås
Published 21. juni 2018 - 13:32 - Updated 19. April 2019 - 9:29

Frist for oppmelding av emner og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:28 - Updated 19. April 2019 - 10:49

Frist for avmelding av emner og eksamen i juniblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:26 - Updated 19. April 2019 - 10:29

Frist for oppmelding ny eksamen (konte) i mai

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:24 - Updated 19. April 2019 - 10:55

Frist for semesterregistrering, betaling av semesteravgift, bekrefte utdanningsplan vår 2020

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:23 - Updated 19. April 2019 - 9:31

Frist for semesterregistrering, betaling av semesteravgift, bekrefte utdanningsplan høst 2019

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:21 - Updated 19. April 2019 - 9:32

Frist for oppmelding til emner/eksamen i høstparallell

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:18 - Updated 19. April 2019 - 10:50

Frist for oppmelding av emner/eksamen i vårparallell 2020

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:58 - Updated 19. April 2019 - 9:34

Frist for innlevering av gradsoppgave 15. mai

Hendelse avsluttet
Frist
Kl.
15:00
Published 21. juni 2018 - 12:54 - Updated 19. April 2019 - 10:41

Frist for innlevering av gradsoppgave 15. des.

Frist
Kl.
15:45
Published 21. juni 2018 - 12:52 - Updated 19. April 2019 - 10:41

Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i januar 2020

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:50 - Updated 19. April 2019 - 10:23

Frist for oppmelding av gradsoppgave vår 2020 (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:46 - Updated 19. April 2019 - 9:37

Frist for søknad om utveksling høst 2020/vår 2021

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:45 - Updated 19. April 2019 - 9:38

Frist for oppmelding av gradsoppgave høst 2019 (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 9:04 - Updated 19. April 2019 - 10:38

Sider