events

Introuke for nye internasjonale studenter

Introduction week
Dager
Hele dagen
Published 26. February 2019 - 9:30 - Updated 26. February 2019 - 9:30

Studiebarometeret starter

Hendelse avsluttet
Studentundersøkelse
Kl.
00:00 - 23:45

Er du 2.- eller 5.-årsstudent? Delta i Studiebarometeret.

Hvert år utfører NOKUT en nasjonal spørreundersøkelse blant 2.- og 5.-årsstudenter. Tema er hvordan studentene opplever kvaliteten på studieprogrammene de går på, og spørsmålene dreier seg blant annet om studie- og læringsmiljø, motivasjon, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning.

Begge campus
Published 19. oktober 2018 - 14:11 - Updated 19. oktober 2018 - 14:11

Juniblokkeksamen 14., 21. og 28. juni

Eksamen
Dager
Hele dagen
Published 27. juni 2018 - 13:47 - Updated 27. juni 2018 - 13:47

Frist for oppmelding av emner og eksamen i januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 27. juni 2018 - 13:44 - Updated 27. juni 2018 - 13:44

Frist for å søke om låne-PC ved digital eksamen høst 2018

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Dersom du ikke har datamaskin eller din datamaskin ikke tilfredsstiller kravene, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Bruk søknadsskjema. 

Digital eksamen - studentinformasjon

Campus Ås
Published 27. juni 2018 - 13:42 - Updated 27. juni 2018 - 13:44

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2019

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 14:11 - Updated 21. juni 2018 - 14:11

Frist for avmelding av emner og eksamen i høstparallellen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 14:08 - Updated 21. juni 2018 - 14:08

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Fristen gjelder for studenter som trenger tilrettelegging ved eksamen og ikke allerede har innvilget tilrettelegging

Tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen/konte i januar og januarblokkeksamen.

Hvordan søke om tilrettelegging under eksamen ved NMBU

Campus Ås
Published 21. juni 2018 - 13:37 - Updated 21. juni 2018 - 14:02

Frist søke om overgang til annet studieprogram

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:34 - Updated 21. juni 2018 - 13:34

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen (konte) og juniblokk

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Fristen gjelder for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen/konte i mai og juniblokk eksamen

Hvordan søke om tilrettelegging under eksamen ved NMBU

Campus Ås
Published 21. juni 2018 - 13:32 - Updated 21. juni 2018 - 13:33

Frist for oppmelding av emner og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:28 - Updated 21. juni 2018 - 13:29

Frist for avmelding av emner og eksamen i juniblokk

Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:26 - Updated 21. juni 2018 - 13:27

Frist for oppmelding ny eksamen (konte) i mai

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:24 - Updated 21. juni 2018 - 13:25

Frist for semesterregistrering, betaling av semesteravgift, bekrefte utdanningsplan vår 2019

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:23 - Updated 21. juni 2018 - 13:23

Frist for semesterregistrering, betaling av semesteravgift, bekrefte utdanningsplan høst 2018

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:21 - Updated 21. juni 2018 - 13:22

Frist for oppmelding til emner/eksamen i høstparallell

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 13:18 - Updated 21. juni 2018 - 13:19

Frist for oppmelding av emner/eksamen i vårparallell 2019

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:58 - Updated 21. juni 2018 - 12:59

Frist for innlevering av gradsoppgave 15. mai

Frist
Kl.
15:00
Published 21. juni 2018 - 12:54 - Updated 21. juni 2018 - 12:55

Frist for innlevering av gradsoppgave 15. des.

Hendelse avsluttet
Frist
Kl.
15:45
Published 21. juni 2018 - 12:52 - Updated 21. juni 2018 - 12:53

Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i januar 2019

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:50 - Updated 21. juni 2018 - 12:51

Frist for oppmelding av gradsoppgave vår 2019 (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:46 - Updated 21. juni 2018 - 12:47

Frist for søknad om utveksling høst 2019/vår 2020

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 12:45 - Updated 21. juni 2018 - 12:45

Frist for å søke om låne-PC ved digital eksamen

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Dersom du ikke har datamaskin eller din datamaskin ikke tilfredsstiller kravene, kan du søke om å få gjennomføre eksamen på en NMBU datasal.

Bruk søknadsskjema. 

Digital eksamen - studentinformasjon

Campus Ås
Published 21. juni 2018 - 12:39 - Updated 21. juni 2018 - 12:39

Frist for oppmelding av gradsoppgave høst 2018 (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 21. juni 2018 - 9:04 - Updated 21. juni 2018 - 12:22

Semesterslutt vår 2019

End of semester
Dager
Hele dagen
Published 15. juni 2018 - 13:42 - Updated 15. juni 2018 - 13:42

Sider