Akademisk kalender

 

Vårsemesteret 2022

Januar

3.Semesterstart
3.Januarblokk t.o.m 21. januar
5.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
24. og 25. Januarblokkeksamen
26.Vårparallell t.o.m. 6. mai

Februar

1.  Frist for søknad om utveksling høst 2022/vår 2023    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
11.Påskeferie t.o.m. 18. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
9. - 23.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).
24. og 25.Ny eksamen (konte)
30. Juniblokk t.o.m. 24. juni

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
10., 17. og 24. Juniblokkeksamen
24.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Høstsemesteret 2022

August 

8. -12. 

Introuke for nye internasjonale studenter

13.-14.

Registreringshelg for nye studenter 

15.

Semesterstart

15.

Augustblokk t.o.m. 2. september

17.

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

17.

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

19.

Immatrikulering kl. 13.00, undervisningsfri fra kl. 12.00

September 

5.

Augustblokkeksamen 

6.

Høstparallell t.o.m. 8. desember

15.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

15.

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

15.

Frist for søknad om utveksling vår 2023

15.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

 Oktober

1. 

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i januar 2023    

1.

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

19.

Karrieredagen

 November

1. 

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen     

1.

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2023

1.

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

1.

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

 Desember

1.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

9. - 22.

Eksamensperiode høstparallellen

15.

Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).

 Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Vårsemesteret 2023

Januar

5. og 6.Ny eksamen (konte)
9.Semesterstart
9.Januarblokk t.o.m 27. januar
11.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
30. og 31. Januarblokkeksamen

Februar

1.  Frist for søknad om utveksling høst 2023/vår 2024    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
1.Vårparallell t.o.m. 12. mai

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i juni      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i juni
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
3.Påskeferie t.o.m. 10. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
15. - 31.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).
17.Grunnlovsdag – ingen eksamen
18.Kristi himmelfartsdag – ingen eksamen
29.Andre pinsedag – ingen eksamen

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1. og 2.Ny eksamen (konte)
5.Juniblokk t.o.m. 30. juni
16., 23. og 30. Juniblokkeksamen
30.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 31. mars 2022 - 14:45