Akademisk kalender

Vårsemesteret 2018

Januar

4. og 5. Ny prøve/konte    
8.Semesterstart
8.-26.Januarblokk
10.Frist for avmelding av emner og eksamen i januarblokk
29. og 30. Januarblokkeksamen
31.Vårparallell til 11. mai

Februar

1.   Frist for søknad om utveksling høst 2018/vår 2019     
1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i vårparallell

1

Frist for oppmelding av gradsoppgave (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

1.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan  

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i juni      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen (konte) og juniblokk
26.Påskeferie til 2. april - undervisningsfri

April

1.      Frist for avmelding av emner og eksamen i vårparallell     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i juni
1.Frist for oppmelding av emner og eksamen i juniblokk

Mai

1.    Frist for avmelding av emner og eksamen i juniblokk    
10.Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri
14.-29.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
17.Norges nasjonaldag – undervisningsfri
21.2. pinsedag - undervisningsfri
31Ny eksamen (konte)

Juni

1.   Ny eksamen (konte)   
1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
4.Juniblokk til 29.juni
15., 22. og 29. Juniblokkeksamen
29.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag

Høstsemesteret 2018

August 

6.-10.   Introuke for nye internasjonale studenter   
11.-12.Registrering for nye studenter
13.Semesterstart
13.Augustblokk til 31. august
15.Frist for oppmelding/avmelding av emner og eksamen i augustblokk
15.Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen
1?.Graskurset fra kl. 12.00
17.Immatrikulering kl. 13.00 - undervisningsfri fra kl. 12.00

September 

3. og 4. Augustblokkeksamen  
4.Fremtidsfestival - NMBU konferanse
5.Høstparallell til 7. desember
15.Frist for oppmelding av emner og eksamen i høstparallell
15.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)
15.Frist for søknad om utveksling vår 2019
15.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Oktober

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i januar 2019    
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen høstparallell, ny eksamen (konte) og januarblokk

November

1. 

Frist for avmelding av emner og eksamen i høstparallell     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2019
1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Desember

1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i januarblokk

10.-21.  Eksamensperiode høstparallellen
15. Frist for innlevering av gradsoppgave

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.
Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Vårsemesteret 2019

Januar

3. og 4. Ny eksamen (konte)    
87.Semesterstart
7.-25.Januarblokk
9.Frist for avmelding av emner og eksamen i januarblokk
28 og 29. Januarblokkeksamen
30.Vårparallell til 10. mai

Februar

1.   Frist for søknad om utveksling høst 2019/vår 2020     
1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i vårparallell

1

Frist for oppmelding av gradsoppgave (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

1.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan  

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.      Frist for avmelding av emner og eksamen i vårparallell     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i juni
1.Frist for oppmelding av emner og eksamen i juniblokk
15. Påskeferie til 22. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av emner og eksamen i juniblokk    
13.-27.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
17.Norges nasjonaldag – undervisningsfri
30.Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri
29. og 31.Ny eksamen (konte)

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
3.Juniblokk til 28.juni
10.2. Pinsedag - undervisningsfri
14., 21. og 28. Juniblokkeksamen
28.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.
Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 18. januar 2018 - 14:18