Akademisk kalender campus Ås

Akademisk kalender for studieåret 2019/2020 på campus Ås.

Akademisk kalender

 

Høstsemesteret 2019 

August 

5.-9.   Introuke for nye internasjonale studenter   
10. og 11.Registreringshelg for nye studenter
12.Semesterstart
12.Augustblokk t.o.m. 30. august
14.Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk
14.Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen
14.Graskurs fra kl. 12.00
16.Immatrikulering kl. 13.00 - undervisningsfri fra kl. 12.00

September 

2. Augustblokkeksamen  
3.Høstparallell t.o.m. 6. desember
15.Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen
15.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)
15.Frist for søknad om utveksling vår 2020
15.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Oktober

1.  Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i januar 2020    
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

November

1. 

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2020
1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Desember

1.Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk
9. - 20.Eksamensperiode høstparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.
Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Vårsemesteret 2020

Januar

2. og 3. Ny eksamen (konte)    
6.Semesterstart
6.Januarblokk t.o.m 24. januar
8.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
27. og 28. Januarblokkeksamen
28.Læringsfestivalen
29.Vårparallell t.o.m. 8. mai

Februar

1.   Frist for søknad om utveksling høst 2020/vår 2021    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
6.Påskeferie t.o.m. 13. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
1.Offentlig høytidsdag – undervisningsfri
11. - 26.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
21.Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri
28. og 29.Ny eksamen (konte)

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1.2. Pinsedag - undervisningsfri
2.Juniblokk t.o.m. 26.juni
12., 19. og 26. Juniblokkeksamen
26.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.
Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 7. oktober 2019 - 12:40