Akademisk kalender

Høstsemesteret 2017

August 

7.-11.    Introuke for nye internasjonale studenter   
12.-13. Registrering for nye studenter
14. Semesterstart
14. Augustblokk til 1. september
16. Frist for oppmelding/avmelding av emner og eksamen i augustblokk
16. Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen
16. Graskurset fra kl. 12.00
18. Immatrikulering kl. 13.00 - undervisningsfri fra kl. 12.00


September 

4.  Augustblokkeksamen  
5. Fremtidsfestival - NMBU konferanse
6. Høstparallell til 8. desember
15. Frist for oppmelding av emner og eksamen i høstparallell
15. Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)
15. Frist for søknad om utveksling vår 2018
15. Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan


Oktober

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i januar 2018    
1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen høstparallell, ny eksamen (konte) og januarblokk


November

1. 

Frist for avmelding av emner og eksamen i høstparallell     
1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2018
1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
10. Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen


Desember

1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i januarblokk

11.-22.   Eksamensperiode høstparallellen
15.
Frist for innlevering av gradsoppgave

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Vårsemesteret 2018

Januar

4. og 5.  Ny prøve/konte    
8. Semesterstart
8.-26. Januarblokk
10. Frist for avmelding av emner og eksamen i januarblokk
29 og 30.  Januarblokkeksamen
31. Vårparallell til 11. mai

Februar

1.   Frist for søknad om utveksling høst 2018/vår 2019     
1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i vårparallell

1

Frist for oppmelding av gradsoppgave (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

1.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan  

Mars

1.   Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i juni      
1. Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen vårparallell, ny eksamen (konte) og juniblokk
26. Påskeferie til 2. april - undervisningsfri

April

1.      Frist for avmelding av emner og eksamen i vårparallell     
1. Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i juni
1. Frist for oppmelding av emner og eksamen i juniblokk

Mai

1.     Frist for avmelding av emner og eksamen i juniblokk    
10. Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri
14.-29. Eksamensperiode vårparallellen
15. Frist for innlevering av gradsoppgave
17. Norges nasjonaldag – undervisningsfri
21. 2. pinsedag - undervisningsfri
31 Ny eksamen (konte)

Juni

1.    Ny eksamen (konte)   
1. Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
4. Juniblokk til 29.juni
15., 22. og 29.  Juniblokkeksamen
29. Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 25. oktober 2017 - 14:00