Akademisk kalender

Akademisk kalender for vårsemesteret 2020 og studieåret 2020/2021 - Gjelder alle utdanninger ved NMBU med unntak av veterinærutdanningene 

Akademisk kalender

Vårsemesteret 2020

Januar

2. og 3. Ny eksamen (konte)    
6.Semesterstart
6.Januarblokk t.o.m 24. januar
8.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
27. og 28. Januarblokkeksamen
28.Læringsfestivalen
29.Vårparallell t.o.m. 8. mai

Februar

1.   Frist for søknad om utveksling høst 2020/vår 2021    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
6.Påskeferie t.o.m. 13. april - undervisningsfri
15.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
1.Offentlig høytidsdag – undervisningsfri
11. - 26.Eksamensperiode vårparallellen
21.Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri
28. og 29.Ny eksamen (konte)

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1.2. Pinsedag - undervisningsfri
2. Ny! Frist for innlevering av gradsoppgave
2.Juniblokk t.o.m. 26.juni
12., 19. og 26. Juniblokkeksamen
26.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Høstsemesteret 2020

August 

3.-7.   

Introuke for nye internasjonale studenter   

8. og 9.

Registreringshelg for nye studenter

10.

Semesterstart

10.

Augustblokk t.o.m. 28. august

12.

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

12.

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

12.

Graskurs fra kl. 12.00

14.

Immatrikulering kl. 13.00 - undervisningsfri fra kl. 12.00

31.

Augustblokkeksamen  

September 

1. 

Bærekraftkonferansen ved NMBU  

2.

Høstparallell t.o.m. 4. desember

15.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

15.

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

15.

Frist for søknad om utveksling vår 2021

15.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Oktober

1. 

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i desember 2020    

1.

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

November

1. 

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen     

1.

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i desember 2020

1.

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

1.

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Desember

1.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

7. - 18.

Eksamensperiode høstparallellen

15.

Frist for innlevering av gradsoppgave

21. og 22.

Ny eksamen (konte)

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Vårsemesteret 2021

Januar

4.Semesterstart
4.Januarblokk t.o.m 22. januar
6.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
25. og 26. Januarblokkeksamen
27.Vårparallell t.o.m. 7. mai

Februar

1.  Frist for søknad om utveksling høst 2021/vår 2022    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk
29.Påskeferie t.o.m. 5. april - undervisningsfri

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
10. - 26.Eksamensperiode vårparallellen
13. Kristi Himmelfartsdag – ingen eksamen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
17.Grunnlovsdag – ingen eksamen
24.Andre pinsedag - ingen eksamen
27. og 28.Ny eksamen (konte)
31. Juniblokk t.o.m. 25.juni

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
11., 18. og 25. Juniblokkeksamen
25.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

 

 

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 2. April 2020 - 14:11