Akademisk kalender

Akademisk kalender for studieåret 2020/2021 - Gjelder alle utdanninger ved NMBU med unntak av veterinærutdanningene 

Akademisk kalender

Høstsemesteret 2020

August 

10.

Semesterstart

10.

Augustblokk t.o.m. 28. august

12.

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

12.

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

14.

Immatrikulering - undervisningsfri fra kl. 13.00 - 14.00

31.

Augustblokkeksamen  

September 

2.

Høstparallell t.o.m. 4. desember

15.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

15.

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

15.

Frist for søknad om utveksling vår 2021

15.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Oktober

1. 

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i desember 2020    

1.

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

November

1. 

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen     

1.

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i desember 2020

1.

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

1.

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Desember

1.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

7. - 18.

Eksamensperiode høstparallellen

15.

Frist for innlevering av gradsoppgave

21. og 22.

Ny eksamen (konte)

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Vårsemesteret 2021

Januar

4.Semesterstart
4.Januarblokk t.o.m 22. januar
6.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
25. og 26. Januarblokkeksamen
27.Vårparallell t.o.m. 7. mai

Februar

1.  Frist for søknad om utveksling høst 2021/vår 2022    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk
29.Påskeferie t.o.m. 5. april - undervisningsfri

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
10. - 26.Eksamensperiode vårparallellen
13. Kristi Himmelfartsdag – ingen eksamen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
17.Grunnlovsdag – ingen eksamen
24.Andre pinsedag - ingen eksamen
27. og 28.Ny eksamen (konte)
31. Juniblokk t.o.m. 25.juni

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
11., 18. og 25. Juniblokkeksamen
25.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

 

 

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 12. august 2020 - 13:08