Akademisk kalender

Høstsemesteret 2021

August 

9. -13. 

Introuke for nye internasjonale studenter

14.-21.

Fakultetsvis registrering 

16.

Semesterstart

16.

Augustblokk t.o.m. 3. september

18.

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

18.

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

20.

Immatrikulering 

September 

2.

Arrangementet "Endelig er vi samlet"

6.

Augustblokkeksamen 

7.

Høstparallell t.o.m. 6. desember

15.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

15.

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

15.

Frist for søknad om utveksling vår 2022

15.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

 Oktober

1. 

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i desember 2021    

1.

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

10.-17.

Psykisk helseuke

 November

1. 

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen     

1.

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i desember 2021

1.

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

1.

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

 Desember

1.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

7. - 20.

Eksamensperiode høstparallellen

15.

Frist for innlevering av gradsoppgave

21. og 22.

Ny eksamen (konte)

 Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Vårsemesteret 2022

Januar

3.Semesterstart
3.Januarblokk t.o.m 21. januar
5.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
24. og 25. Januarblokkeksamen
26.Vårparallell t.o.m. 6. mai

Februar

1.  Frist for søknad om utveksling høst 2022/vår 2023    
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding av undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
11.Påskeferie t.o.m. 18. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
9. - 23.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
24. og 25.Ny eksamen (konte)
30. Juniblokk t.o.m. 24.juni

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
10., 17. og 24. Juniblokkeksamen
24.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

 

 

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 18. august 2021 - 7:23