Akademisk kalender

Vårsemesteret 2023

Januar

5. og 6.Ny eksamen (konte)
9.Semesterstart
9.Januarblokk t.o.m 27. januar
11.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
30. og 31. Januarblokkeksamen

Februar

1.  Vårparallell t.o.m. 12. mai 
1.Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
1.Frist for søknad om utveksling høst 2023/vår 2024    

Mars

1.  Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i juni      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i juni
1.Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
3.Påskeferie t.o.m. 10. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
15. - 31.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).
17.Grunnlovsdag – ingen eksamen
18.Kristi himmelfartsdag – ingen eksamen
29.Andre pinsedag – ingen eksamen

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1. og 2.Ny eksamen (konte)
5.Juniblokk t.o.m. 30. juni
16., 23. og 30. Juniblokkeksamen
30.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

 

Høstsemesteret 2023

August 

7. -11. 

Introuke for nye internasjonale studenter

12.-13.

Registreringshelg for nye studenter 

14.

Semesterstart

14.

Augustblokk t.o.m. 1. september

16.

Frist for oppmelding/avmelding til undervisning og eksamen i augustblokk

16.

Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen

18.

Immatrikulering kl. 13.00, undervisningsfri fra kl. 12.00

September 

4.

Augustblokkeksamen 

5.

Høstparallell t.o.m. 8. desember

15.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i høstparallellen

15.

Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 15. sep.)

15.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

15.

Frist for søknad om utveksling vår 2024 

 Oktober

1. 

Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i januar 2024    

1.

Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

 10.

Verdensdagen for psykisk helse. Psykisk helseuke ved NMBU uke 41 (9.-15. okt.)

 November

1. 

Frist for avmelding av undervisning og eksamen i høstparallellen     

1.

Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2024

1.

Frist for å søke om overgang til annet studieprogram

1.

Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

 Desember

1.

Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i januarblokk

11. - 22.

Eksamensperiode høstparallellen

15.

Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).

 Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Vårsemesteret 2024

Januar

4. og 5.Ny eksamen (konte)
8.Semesterstart
8.Januarblokk t.o.m 26. januar
10.Frist for avmelding av undervisning og eksamen i januarblokk
29. og 30. Januarblokkeksamen
31.Vårparallell t.o.m. 10. mai 

Februar

1.Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i vårparallellen
1.Frist for oppmelding av gradsoppgave (avmelding ikke mulig etter 1. feb.)
1.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan
1.Frist for søknad om utveksling høst 2024/vår 2025    

Mars

1.  Frist for oppmelding til ny eksamen (konte) i mai     
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk
25.Påskeferie t.o.m. 1. april - undervisningsfri

April

1.   Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen     
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding til undervisning og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Mai

1.    Frist for avmelding av undervisning og eksamen i juniblokk    
1.Arbeidernes dag - undervisningsfri
9.Kristi himmelfartsdag – undervisningsfri
13. - 28.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave (faller fristen på en lørdag/søndag eller helligdag, blir påfølgende arbeidsdag ny frist).
17.Grunnlovsdag – ingen eksamen
20.Andre pinsedag – ingen eksamen
30. og 31Ny eksamen (konte)

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
3.Juniblokk t.o.m. 28. juni
14., 21. og 28. Juniblokkeksamen
28.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 6. januar 2023 - 10:51