Skrive Gradsoppgave
Innlevering av masteroppgaven

Huskeliste ved innlevering av masteroppgaven

  • Akademisk skriving
    Foto
    Ramcreativ/shutterstock.com

Innlevering av masteroppgaven

Trykking av masteroppgaven

Vi anbefaler at alle studenter avtaler trykking med trykkeri i god tid før innleveringsfristen. Mange studenter velger å benytte Rotator ved SiÅs. Alle studenter må trykke minimum to (2) eksemplarer av masteroppgaven. Sjekk med fakultetet ditt hvor mange trykte eksemplarer de ønsker og om de eventuelt dekker kostnaden til trykking.

Konfidensiell oppgave

Dersom masteroppgaven skal være konfidensiell, må skjema «Konfidensiell gradsoppgave» fylles ut i samarbeid med veileder i god tid før innlevering.  Dette skjemaet skal vedlegges alle de innbundne oppgavene og ett eksemplar skal leveres til SiT ved registering av oppgaven. Du finner lenke til skjemaet her: https://www.nmbu.no/student/studieadm/skjema_og_maler

Korrekt forside og bakside

Alle gradsoppgaver skal leveres med NMBUs omslagsmal. Du finner lenke til malene her: https://www.nmbu.no/student/studieadm/skjema_og_maler

Tittel på masteroppgaven

Sjekk at tittel på masteroppgaven er korrekt utfylt i StudentWeb før du leverer oppgaven. Tittelen vil fremgå på vitnemålet ditt. Om du har behov for å endre tittelen, kan du klikke på oppmeldingen i Studentweb og deretter på 'Rediger' og 'Vis oppgavetittel'. Du finner også en instruksjonsvideo her.

Innlevering i Brage

Alle masteroppgaver skal leveres som én PDF-fil i Brage. Kvittering for innlevering i Brage blir sendt på e-post og skal fremvises til SiT ved registrering av masteroppgaven. Kvitteringen kan fremvises på mobilen din. Du kan lese mer om innlevering i Brage her.

Registrering av masteroppgaven hos Studentenes informasjonsTorg (SiT)

Minimum 2 innbundne eksemplarer av masteroppgaven, identiske med den elektroniske versjonen levert i Brage, skal stemples og registreres av SiT innen innleveringsfristen. Stemplede eksemplarer må deretter leveres til ditt fakultet.
Frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai kl. 15.00 for vårsemesteret og 15. desember kl. 15.45 for høstsemesteret.

Du finner SiT i første etasje i Urbygningen, se kart her.

Published 18. April 2018 - 16:23 - Updated 12. April 2019 - 11:58