Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver i undervisningsperiodene

Som hovedregel er fakultetet ansvarlig for å arrangere alle delprøver og eksamener som gjennomføres i undervisningsperioden. Men Eksamenskontoret i Studieavdelingen eksamen@nmbu.no kan bistå.

Digital delprøve/eksamen i WISEflow

Dersom det planlegges at delprøven eller eksamen skal arrangeres i det digitale eksamenssystemet WISEflow, enten hjemme eller på campus, må emneansvarlig kontakt Eksamenskontoret så snart tidpunkt for prøven/eksamen er satt.

Skriftlig delprøve/eksamen

Ved gjennomføring av skriftlig prøve/eksamen i undervisningsperioden må emneansvarlig sørge for:

1. Reservere/bestille rom og eksamensvakter - campus

  • Når det er færre enn 20 studenter som skal ta en delprøve er det fakultetets oppgave å skaffe rom og vakt(er) til prøven, dersom den skal foregå på campus. Bygningens vaktmester må kontaktes slik at prøverommet klargjøres og evt. eksamenspapir og kalkulator tilgjengliggjøres. Timeplankontoret i Studieavdelingen ved timeplan@nmbu.no kan kontakes ved behov for ekstra rom.
  • Dersom 20 studenter eller flere skal ta delprøven/eksamen kan Eksamenskontoret være behjelpelig med å skaffe rom og eksamensvakter. I slike tilfeller må Eksamenskontoret kontaktes snarest mulig og senest 1 måned før datoen for prøven. Ta gjerne kontakt i begynnelsen av semesteret.

2. Informasjon til studentene

Studentene må få beskjed om når og hvor delprøven/eksamen skal avholdes. Det skal varsles i Canvas minst 14 dager før prøven finner sted.

3. Tilrettelegging for studenter med spesielle behov

For å få oversikt over om det er studenter oppmeldt i emnet som har behov for tilrettelegging kan fakultetets FS-ansvarlig eller Eksamenskontoret kontaktes. Hvilken tilretteleggingsordning som er innvilget etter søknad (dokumentasjon foreligger hos studieavdelingen) fremkommer av FS rapporten 530.002.

Studenter med behov for tilrettelegging er, ved en delprøve/eksamen i unvervisningsperioden, selv ansvarlig for å melde inn behovet for tilrettelegging til emneansvarlig eller studieveileder ved fakultet så snart de har fått vite tidspunkt for delprøven(e).

Som hovedregel er det kun forlenget tid som innvilges ved delprøve/eksamen i unvervisningsperioden,men vennligst kontakt Eksamenskontoret dersom studenten har behov for annen tilrettelegging.

Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver
Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse:
- for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 1,5 time og inntil 2 timer gis 20 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 2 time og inntil 4 timer gis 30 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

4. Oppgavene og hjelpemiddelkode

Dersom oppgaveteksten skal leveres ut til studentene må oppgavene kopieres opp i et tilstrekkelig antall og leveres til eksamensvaktene, hvis det benyttes vakter, senest 15 minutter før prøven starter.

NB! Hvis hjelpemidler tillates brukt under prøven, skal dette fremgå av oppgaven og være i samsvar med hjelpemiddelkoden angitt i emnets emnebeskrivelse på nett.

5. Behov for kalkulatorer 

Benyttes saler som også brukes som ordinære eksamensrom er det kalkulatorer i eksamensskapet. Vaktmester og eksamensvakter har nøkkel til skapet. Dersom det benyttes rom utenom de ordinære eksamensrommene kan vaktemster i bygget være behjelpelig med å skaffe kalkulatorer. Husk å kontakte vaktemester i god tid (minimum en uke) før prøven.

B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
eller
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler

6. Kvitteringslister

Som en kvalitetssikkring av hvorvidt den enkelte student har avlagt delprøven/eksamen anbefalles det å bruke en kvitteringsliste for oppmøte (skrives ut av FS-ansvarlig ved instituttet). Hvis det benyttes eksamensvakter må kvitteringslistene leveres vaktene sammen med oppgavene, med beskjed om at studentene skal kvittere for oppmøtet. Kontakt Eksamenskontoret for spørsmål.

7. Innsamling av besvarelsene

Besvarelser fra prøve/eksamen hentes normalt på salen av emneansvarlig når tiden er ute. 

 

 

Published 24. juni 2015 - 14:43 - Updated 12. oktober 2021 - 13:05