Meny
NMBU-student
Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU
+Meny

Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU

Retningslinjer - gjennomføring av langsgående prøver utenom ordinær eksamensperiode NMBU

Emneansvarlig er ansvarlig for at:

1.Rom og eksamensvakter reserveres/bestilles.

  • Når det er færre enn 20 studenter som skal opp til en delprøve er det fakultetets oppgave å skaffe rom og eksamensinspektør(er) til delprøven. Bygningens vaktmester må kontaktes slik at prøverommet klargjøres og eksamenspapir leveres til eksamensvaktene.
  • Dersom 20 studenter eller flere skal opp til en delprøve kan studieavdelingen være behjelpelig med å skaffe til veie rom og eksamensvakter. I slike tilfeller må studieavdelingen kontaktes snarest mulig og senest 1 måned før datoen for prøven.

2. Studentene gis beskjed om når og hvor prøven skal avholdes (varsel om delprøve skal være å finne på emnets rom i Fronter minst 14 dager før delprøven finner sted).

3. Det innhentes opplysninger fra fakultetets FS-ansvarlige om det er studenter oppmeldt i emnet som har krav på tilrettelegging ved eksamen (utvidet tid, PC, andre tilretteleggingsordninger). Hvilken tilretteleggingsordning som er innvilget etter søknad (dokumentasjon foreligger hos studieavdelingen) fremkommer av rapporten FS530.002 (skriv inn ”192,1”, og filtrer på emnekode). Tilpasningstidens lengde fremkommer av Forskrift om studier ved NMBU.

§ 38-2 Forlenget tid ved eksamen
Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse:
- for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 1,5 time og inntil 4 timer gis 30 minutter ekstra tid
- for eksamen som varer mer enn 4 timer gis 1 time ekstra tid.

4. Oppgaven(e), kopieres opp i et tilstrekkelig antall, leveres til eksamensvaktene senest 15 minutter før prøven starter. NB! Hvis hjelpemidler tillates brukt under prøven, skal dette fremgå på oppgaven og være i samsvar med hjelpemiddelkoden angitt i emnebeskrivelsen på nett.

5. Utlån av kalkulatorer skjer kun når det benyttes rom utenom de ordinære eksamensrommene – her er det kalkulatorer i skapene. Er det behov for å låne kalkulatorer må bygningens vaktmester kontaktes.

NB! Hjelpemiddelkoden skal være i henhold til det som er oppgitt i emnebeskrivelsen på nett og være gjeldende for alle delprøver i et emne.
B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
eller
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler

6. Kvitteringslister for oppmøte, utpassering og innlevering (skrives ut av FS-ansvarlig ved instituttet), leveres eksamensvaktene sammen med oppgaven(e).

7. Eksamensvaktene får beskjed om at studentene skal kvittere for oppmøtet.

8. Eksamensvaktene informeres om at besvarelsene vil bli hentet når prøvetiden er ute.

9. Bygningens vaktmester må få beskjed om at rommet skal ”ryddes” etter at prøven er avsluttet.

Published 24. juni 2015 - 14:43 - Updated 17. February 2017 - 13:38