Meny
NMBU-student
Instruks for bruk av PC - sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU
+Meny

Instruks for bruk av PC ved sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU

Instruks for bruk av PC - sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn ved NMBU

I. PCen skal ikke ha tilgang til nett, med mindre dette er spesielt innvilget som særordning i henhold til Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller er godkjent som hjelpemiddel.

II. NMBU er ikke ansvarlig for tap av tekst /data som følge av strømbrudd eller feil ved maskinen. Ved eventuelle feil kontaktes studieavdelingen.

III. Eksamensbesvarelsen skrives ut, påføres kandidatnummer og legges i omslagsarket, hvis ikke annet er angitt i eksamensoppgaven.


IV. Dersom eksaminanden har behov for å gjøre seg kjent med PC, skriver og den programvare som stilles til disposisjon under eksamen, må han/hun selv ta initiativet til dette før eksamen.

Published 24. juni 2015 - 14:11 - Updated 7. juli 2015 - 10:50