Meny
NMBU-student
Instruks - eksaminander ved muntlig prøve ved NMBU
+Meny

Instruks for eksaminander ved muntlig prøve ved NMBU

Instruks - eksaminander ved muntlig prøve ved NMBU

I. Med muntlig eksamen forstås muntlig prøving av eksaminanden.

II. Før eksamen skal eksaminanden ha satt seg inn i Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og denne instruksen.

III. Eksaminander som ønsker å fremstille seg til eksamen må selv sørge for at han / hun er oppmeldt innen gitt frist, og selv kontrollere at eksamensoppmeldingen er korrekt. Eksaminander som ikke er oppført på oppmeldingslister vil bli avvist til eksamen. Eventuelle feil må meddeles Studieavdelingen innen angitt frist. Eksaminanden er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.

IV. Eksaminanden møter fram til angitt tidspunkt og skal fra frammøtetidspunktet oppholde seg i umiddelbar nærhet av eksamenslokalet, eller på eventuelt anvist venteplass. Eksaminanden er selv ansvarlig for å følge med i innkallingen til eksaminasjon. De som ikke er til stede ved innkalling blir registrert med ugyldig fravær.

Published 24. juni 2015 - 14:20 - Updated 7. juli 2015 - 10:52