Studiebarometeret 2022

24. oktober sendte Nokut ut Studiebarometeret til 2., 3. og 5. års studenter. Delta ved å scanne koden, eller svar på lenke tilsendt på e-post eller SMS. I år sendes undersøkelsen også til 3. års studenter ved noen institusjoner som deltar i en pilot, og NMBU er med i denne piloten. Vi oppfordrer alle studenter i målgruppen til å svare. Ditt svar er viktig for oss! Her kan du si hva du mener om studieprogrammet ditt, og resultatene brukes til å forbedre kvaliteten i utdanningene.

Undersøkelsen er landsomfattende og gjennomføres av NOKUT.  Å delta i undersøkelsen innebærer å fylle ut et spørreskjema. Dette tar ca. 10-12 minutter. Undersøkelsen starter 24. oktober, og personlig lenker vil bli sendt ut via eposter og SMS. Du kan også skanne QR-koden i artikkelen. Svarfrist er utsatt til 21. november (var opprinnelig satt til 14. november), og all informasjon vil bli behandlet konfidensielt. NOKUT trekker gavekort på opp til 5000 kr blant de som svarer på undersøkelsen, og NMBU trekker også 13 vinnere av gavekort a 500 kr på Boksmia. Noen fakultet/programmiljø trekker også egne lokale vinnere av premier. 

Har du ikke fått undersøkelsen?

Dersom du ikke har fått innbydelse til å delta i undersøkelsen kan det hende at du bør sjekke spamfilteret for epost. Dersom du ikke har fått invitasjon er også mulig å få tilsendt lenke til ditt skjema via sms. Dersom du er i målgruppen men ikke har mottatt noen invitasjon eller får logget inn via sms, ta kontakt på studiebarometeret@nokut.no. 

Kort informasjonsvideo fra Nokut om undersøkelsen

 

 

 

 

Published 21. oktober 2022 - 10:16 - Updated 24. november 2022 - 9:32