Begrunnelse og klage på karakter skjer nå via Studentweb

Du ber nå om begrunnelse og/eller klager på karakter via StudentWeb (meny: Mer > Begrunnelse og klager).

Der finner du en oversikt over emnene (vurderinger) hvor det er mulig å be om begrunnelse eller klage på karakter, samt frister og status på dine begrunnelses- og klagesaker.

Husk at frister i StudentWeb er avhengige av når karakter og evt. begrunnelse er kunngjort, og når du klager. Det er viktig at du bruker StudentWeb og ikke tar kontakt med emneansvarlig.

Du mottar varsel når begrunnelse eller klageresultat er kunngjort i Studentweb.

Hvorfor endrer vi? Vi innfører endringen for å gjøre begrunnelses- og klageprosessen mer oversiktlig for deg.

Mer informasjon? Les om frister og fremgangsmåte for begrunnelse og klage på NMBUs nettsider: Begrunnelse og klage – informasjon til student

Når trer endringen i kraft? Endringen er nå satt i gang.

Ytterligere spørsmål? Ta kontakt med din studieveileder

Published 19. April 2022 - 9:58 - Updated 19. April 2022 - 9:59