StudieStartUndersøkelsen

NMBU gjennomfører en kort spørreundersøkelse blant nye studenter ved universitetet. I undersøkelsen, som sendes ut 18. januar, stiller vi spørsmål som gjør at vi blir bedre kjent med deg som student og hvordan du opplevde det første semestret ved universitetet. I tillegg ønsker vi å vite hvordan det går med deg underveis i ditt studieløp.

Vi trenger din deltagelse

Vi håper derfor at du vil gi oss ditt samtykke til å holde kontakten. Da kan vi holde oss oppdatert på hvordan du opplever studiekvaliteten over en litt lengre periode.  Les gjerne litt mer om akkurat dette i avsnittet litt lengre nede.

Dine bidrag og resultatene fra undersøkelsen vil bidra til å videreutvikle utdanningstilbudet ved universitetet. Dine svar og din deltakelse vil derfor bidra med å gi oss viktig kunnskap som garantert vil styrke NMBU i fremtiden.

Svar gjerne så raskt du kan

Vi hadde satt stor pris på om du besvarer undersøkelsen så fort som mulig, og helst innen en uke.  

 Samtykke, anonymitet og GDPR 

Vi behandler opplysningene om deg konfidensielt. Mer informasjon om undersøkelsen, samtykke, anonymitet og GDPR kan du lese på NMBUs nettsider.

Illustrasjon i forbindelse med StudieStartUndersøkelsen 2023

Illustrasjon i forbindelse med StudieStartUndersøkelsen 2023

Photo
Illustrasjon

Published 13. januar 2022 - 15:14 - Updated 3. januar 2023 - 12:48