Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Fristen for å melde seg opp i emner, semesterregistrere seg og betale semesteravgiften er 15/9. Oppmelding og semesterregistrering gjøres i Studentweb. Der finner du også betalingsinformasjon for semesteravgiften. Husk at du kun kan ta eksamen i emner du er vurderingsmeldt til og at det er ditt eget ansvar å sørge for at alle oppmeldinger er i orden før oppmeldingsfristen.

Husk at selv om du har tilgang til emnet i Canvas så betyr ikke det nødvendigvis at du også er meldt opp til eksamen. Dobbeltsjekk dette inne på Studentweb.

Published 13. september 2021 - 15:25 - Updated 14. september 2021 - 14:37