Ny student? Bli med på registreringshelg 13/8 - 14/8

Program for registreringshelgen

Alle studenter ønskes velkommen til å få nyttig informasjon om Studentweb, Canvas, semesteravgiften, timeplanen, utveksling, karriereveiledning etc, samt hjelp til å semesterregistrere seg. Både ansatte på Studentenes Informasjonstorg og eksisterende studenter vil gi dere informasjon, og være tilstede på datasalene for å hjelpe til med semesterregistreringen.

Denne helgen kan også alle som har bestilt studentkort på forhånd via fotoboks.nmbu.no hente sitt kort på Studentenes Informasjonstorg i første etasje i Ur-bygningen.

Lørdag 13. august Søndag 14. august

Veterinær og Dyrepleier

Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT)

Handelshøyskolen (HH)

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

 

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

 

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

 Enkeltemnestudenter

Published 1. juli 2021 - 10:34 - Updated 1. juli 2022 - 14:45