Semesterregistrering og oppmelding mulig fra 1. juli

Semesterregistrering og oppmelding til emner i høstsemesteret er mulig i Studentweb fra 1. juli kl 00:00. Dette gjelder kun for studenter som skal begynne på andre året eller senere i sitt studieløp. Er du helt ny NMBU student, må du vente til din studierett blir aktiv i begynnelsen av august.

Se akadameisk kalender for høstsemesterets oppmeldingsfriste

Innbetaling av semesteravgift for høstsemesteret vil ikke bli registrert før slutten av juli på grunn av ferieavvikling.

Published 24. juni 2021 - 11:51 - Updated 28. juni 2021 - 11:47