NMBU søker studentverter!

Fakultetene ansetter derfor flere studentassistenter som skal bidra inn i emner, SiÅs har ansatt studentmentorer som har fokus på sosiale arrangementer, og Læringssenteret og SiT ansetter studentverter.

Læringssenteret og Studentenes informasjonstorg (SiT) søker i den forbindelse trygge og omgjengelige studenter med gode studietekniske ferdigheter, som har et ønske om å hjelpe andre studenter til å oppnå det samme, gjennom å dele av egne erfaringer og vise til eksisterende ressurser.

Hvis du ønsker å bidra til å skape en trygg og givende studiehverdag for dine medstudenter, er dette jobben for deg.

Jobben ved Læringssenteret innebærer bl.a. å drifte den nyopprettede digitale lesesalen, gjennom å dele egne erfaringer og informere om tilgjengelig ressurser. Relevante tema er:

  • å jobbe i grupper
  • prosjekt og gradsoppgaveskriving
  • korrekt kildebruk
  • kritisk lesning
  • bli bedre på zoom og teams
  • litteratursøk

SiT søker spesielt 3.-5. årsstudenter som er spesielt interessert i å gi førsteårsstudenter et ekstra løft. Jobben innebærer bl.a. å informere om viktige studieadministrative verktøy og prosesser (studweb, canvas, webmail), gjennom å lage informative introduksjonsvideoer, arrangere zoom møter og besvare spørsmål på e-post og telefon.

Zoommøter kan bl.a. omhandle tema som:

  • hvordan strukturere hverdagen best mulig
  • hvilke ressurser finnes på campus
  • hvordan finne pensumlister og eksamensoppgaver
  • en digital kaffekopp

Som studentvert vil du bli del av et team bestående av andre studentverter og fast ansatte på henholdsvis SiT, Læringssenteret og biblioteket.
 Som en del av stillingen inngår obligatorisk opplæring som løper over 4-5 kvelder.

Ansettelsesforholdet vil være fra begynnelsen av april og ut juni, maks 8 timer per uke.
lønnstrinn 29

Søknad; motivasjonsbrev og CV til SiT@nmbu.no innen 14. april.

Vi ønsker at studentvertene skal representere alle fakultet, dette vil derfor vektlagt ved ansettelse.

Published 19. mars 2021 - 15:43 - Updated 6. April 2021 - 13:38