Utsatt innleveringsfrist for gradsoppgaver våren 2021

Ny frist er fastsatt til 1. juni 2021 kl. 15:00.

Published 16. February 2021 - 15:43 - Updated 17. February 2021 - 14:49