Utveksling høsten 2021

  • UArctic
    Foto
    UArctic

Gjennom UArctics stipendprogram er det nå mulig å søke North2North (N2N) midler for utveksling

av SiT

Utveksling høsten 2021

For å kunne søke dette stipend må du samtidig søke om utveksling til et av de vertsinstitusjoner som NMBU har avtale med OG som er medlem av UArctic. Fristen for å søke utveksling er 1. februar 2021. Du kan lese mer om utveksling på SiT sine sider.
Fristen for å søke stipendet er 15. februar 2021. Dette gjøres ved å sende epost til utveksling@nmbu.no

Et krav for å søke stipendet er et motivasjonsbrev. Det er veldig lurt å begynne tidlig på motivasjonsbrevet slik at det er godt gjennomarbeidet. Du finner råd og tips her.

I slutten av mars vil du få beskjed om du har fått innvilget stipendet. 

Published 8. desember 2020 - 13:27 - Updated 8. desember 2020 - 13:33