Studiestartundersøkelse

Er du ny 1. års-student ved NMBU i høst? Du vil i disse dager få en invitasjon til Studiestartundersøkelsen 2020. Husk å svare – din mening teller!

Studiestartundersøkelse

I uke 39 og 40 gjennomfører NMBU en studiestartundersøkelse blant våre 1. års-studenter som starter på 3-årig bachelorutdanning, 5-årig masterutdanning eller veterinærstudiet.  NMBU ønsker å få kunnskap om motivasjon, studiestart og nettverk, og bruke kunnskapen til å utvikle våre programmer. 

Hjelp oss med å utvikle våre studier og delta i undersøkelsen!

Invitasjon til å delta er både sendt både via e-post og sms. Dersom du er i målgruppen men ikke har mottatt invitasjon, kan du kontakte Ulrik Meisner

Published 23. september 2020 - 15:28 - Updated 23. september 2020 - 15:28