Immatrikulering 2022

Tradisjonen tro gjennomfører NMBU immatrikuelring for studenter som er tatt opp til et bachelorprogram, et femårig masterprogram eller et engelsk program. I tillegg inviteres studenter på Grunnstudium, Frie realfag og årets gjestestudenter.

Vi ønsker hjertelig velkommen til seremonien, som finner sted på Storplenen foran Urbygningen. På Storplenen står du sammen med de andre nye fra ditt fakultet.
Under seremonien blir det holdt taler av rektor, studentleder, med flere. Det blir også musikk og og roseseremoni. 

Praktisk informasjon

Fadderne vil følge dere ned til Storplenen og vise dere hvor dere skal stå. Du skal stå sammen med de andre studentene fra ditt fakultet og sammen med dine faddere.

Vær på plass på Storplenen senest klokken 12:50.

Antrekk: Pent

Det er lurt å spise litt på forhånd!

Seremonien varer ca 1,5 time.

 

Velkommen!

Published 5. august 2022 - 13:12 - Updated 5. august 2022 - 13:12