Fadderuka 2022

Under Fadderuka vil det være både felles aktiviter og fakultetsvise aktiviteter. Alle nye studenter som ønsker å være med på hele eller deler av Fadderuka må melde seg på ved hjelp av Nettskjema. Det er mange gode grunner til å melde seg på, her er fire:

 • Du blir kjent med de du skal studere sammen med
 • Du blir kjent med ditt nye campus
 • Du blir kjent med de ulike studentorganisasjonene ved NMBU
 • Fadderuken er artig, sosial og inkluderende 

Felles arrangementer 

Informasjon om arrangementene vil bli lagt ut på Facebooksiden "Fadderuka NMBU" fortløpende, her vil du blant annet finne informasjon om tid og sted.

Noen høydepunkter fra fjorårets program:

 • Grillfest på campus
 • Stand up på Samfunnet
 • Tirsdagspåfyll; velkommen som student
 • Tur i nærområdet med Friluftsgruppen (Åsrunden)
 • Graskurs del 1 - informasjon om studentforeninger
 • Temafest på Samfunnet
 • Torsdagsquiz på Samfunnet
 • Hengekøyetur med friluftsgruppen (overnatting til lørdag)
 • Thorvald og Thora -cup på Samfunnet
 • Idrettsdag med NMBUi
 • Seriesønadag på Samfunnet

Fakultetsvise arrangementer

Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT)

Handelshøyskolen (HH)

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Veterinærhøyskolen (VET) 

Kontaktinformasjon faddere

Hvis du trenger å komme i kontakt med fadderen din før studiestart, kan du kontakte fakultetets faddersjef

Fakultet for Biovitenskap (BIOVIT)
fadderuka.biovit@nmbu.no

Handelshøyskolen (HH)
fadderuka.hh@nmbu.no

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)
fadderuka.kbm@nmbu.no

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)
fadderuka.landsam@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
fadderuka.mina@nmbu.no

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)
fadderuka.realtek@nmbu.no

Veterinærhøyskolen (VET)
fadderuka.vet@nmbu.no

Faddergeneral 2022 er Ada Marie O. Karlsen

Published 24. juli 2020 - 13:13 - Updated 29. mars 2022 - 13:19