Høsten 2020

  • Høsten 2020
    Foto
    Håkon Sparre, NMBU

Om ikke så lenge skal vi starte på et nytt semester og vi gleder oss til å se dere igjen! Her er litt informasjon om hva du kan vente deg i august. 

av SiT

Høsten 2020

Hvordan blir undervisningen?

Det har vært et annerledes vårsemester med stengte bygg og kun digital undervisning. Nå begynner universitetet så smått og åpne opp igjen og selv om ikke alle planene for høsten er klare enda, så vet vi at alle studenter skal ha både digital undervisning og undervisning med fysisk oppmøte på campus. Vi jobber for å lage en så god semesterstart som mulig og håper at kombinasjonen av digital undervisning og fysisk undevisning i mindre grupper vil fungere godt. 

Smittevern 

NMBU tar smittevern på det største alvor og som en del av dette skal alle studenter og ansatte ta smittevernskurs før de kan komme inn i bygningene på campus. Kurset er obligatorisk og tar ca 15 minutter å gjennomføre. NMBU følger coronasituasjonen nøye og vil rette oss etter de til enhvertid gjeldende retningslinjer slik at vi alle skal føle oss så trygge som mulig. Slik reglene er i dag innebærer det blant annet at vi må være færre studenter per rom enn tidligere. Dette betyr at noen emner vil få plassmangel og dermed må gå digitalt. Det jobbes iherdig med planlegging av gode løsninger og mer informasjon vil bli tilgjengelig etterhvert.

Semesterregistrering høsten 2020

Nå åpnes det snart opp for semesterregistring for høsten 2020.  Vi oppfordre dere som skal ta emner som har lab. arbeid til å melde seg opp tidlig, slik at dette kan planlegges i forhold til 1 meters regelen og annet smittevern.

 

Riktig god sommer fra oss på SiT!!

 

 

Published 11. juni 2020 - 15:24 - Updated 26. juni 2020 - 16:06