Endringer i Lånekassens regler for studieåret 2020-2021

 • Søk Lånekassen nå
  Foto
  Lånekassen

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskriften om utdanningsstøtte for studieåret 2020-2021.

Endringer i Lånekassens regler for studieåret 2020-2021

Her kan du lese om de viktigste regelendringene.

For studenter på universitet, høyskole og fagskole er disse endringene spesielt relevante: 

 • Kravet om at man må studere minst 50 prosent av en fulltidsutdanning fjernes. Fra neste studieår kan studenter få lån og stipend uansett hvor få studiepoeng de tar.
 • Deltidsstudentene får lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange studiepoeng de planlegger å ta. Frem til nå har det vært en trinnvis ordning med tildeling av lån og stipend til deltidsutdanning. 
 • Det kommer nye tilleggslån for de som er over 30 år og for de som har barn.
 • Aldersgrensen for hvor lenge man kan få fullt lån heves. Det gjør også aldersgrensen for når lånet skal tilbakebetales.
 • De som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet kan få foreldrestipend.  

 I tillegg til endrede regler så er noen av begrepene i forskriften endret. For studenter på universitet, høyskole og fagskole er disse begrepsendringene spesielt relevante:

 • Ekstrastipend skifter navn til tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.
 • Forsørgerstipend skifter navn til barnestipend.
 • Basisstøtte skifter navn til basislån
 • Delstudium endres til utveksling

Når kan studenter søke om lån og stipend?

Søknaden åpner i begynnelsen av mai for studenter med studieplass.

De som ikke har studieplass må vente med å søke til de har fått opptak. Søknaden om lån og stipend for studieåret 2020-2021 kan ikke brukes til å søke om tilleggslån for de som har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen.

Published 30. April 2020 - 14:42 - Updated 30. April 2020 - 14:42