Ledige plasser på emner i juniblokk, sommeren 2020

  • Sommer
    Foto
    Kjersti Sørlie Rimer

Siden det har blitt forandringer i emnetilbudet for juniblokken 2020, tilbys både egne studenter og andre å melde seg opp i enkelte emner som har ledige plasser i juniblokken.

Ledige plasser på emner i juniblokk, sommeren 2020

NMBU-studenter kan melde seg opp via Studentweb innen 1. juni. Andre som per i dag ikke er studenter ved NMBU må henvende seg til Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved NMBU for påmelding.

Påmelding skjer etter førstemann til mølla prinsippet. Her finner du en oversikt over hvilke emner det er ledige plasser på nå, siden vil oppdateres:

Handelshøyskolen NMBU (HH)

BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner

AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) - emnet har maks 50 plasser

BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring

MINA:

FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær

REALTEK:

THT311 - Vannressursforvaltning og renseteknologi

TIP260 - Digital produksjon og designteknologi 2

TIP100 - Industriell Innovasjon og Teknologi

GMBB201 - Bildebehandling i geomatikk

 

Timeplanen for de ulike emnene finnes her.

Ved spørsmål, ta kontakt med Studentenes Informasjonstorg på sit@nmbu.no

Lykke til!

Published 27. April 2020 - 9:45 - Updated 29. April 2020 - 10:17