Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

Har du spørsmål du ikke finner svar på her på denne siden kontakt oss på sit@nmbu.no

av SiT

Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

NYTT 10.11. Fra tirsdag 10. november er det i Oslo og Ås påbudt å jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Dette følger av de lokale forskrifter fra Oslo kommune, som også Ås kommune i hovedsak vil følge. Retningslinjene gjelder til og med 30. november. 

Universitetet stenger ikke ned, men vi anmoder nå i størst mulig grad å jobbe hjemmefra. Grupperom, lesesaler, bibliotek og kantiner holdes åpent for dere studenter. Det aller meste av undervisning og eksamen er nå digitalt – så langt det er mulig. Følg med på canvas.

Nye restriksjoner for Oslo og Ås: 

  • Undervisningen skal være digital så langt det er praktisk mulig.
  • Alle eksamener blir digitale, med noen få unntak.
  • Det er lagt ned forbud mot innendørs arrangementer. Det gjelder ikke undervisning, men det blir ikke mulig å leie arealer i perioden.
  • Det er påbudt med munnbind på kollektivtransport og drosjer både i Oslo og Ås kommune.
  • Det er stans i idrett-, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne.  
  • Alle ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

SIT holdes fortsatt åpent for studenter. Du er alltid velkommen innom for en prat!

Fortsatt gjelder de nasjonale rådene om å holde avstand, vaske hender ofte og være hjemme når du er syk. 

Sykdom og testing

Hva skjer hvis jeg blir syk, hvor må jeg melde i fra?

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. Alle som selv mistenker at de er smitte av COVID-19 bør testes. Har du fått påvist smitte må du fylle ut dette skjema.
Så lenge du ikke ikke har påvist COVID-19 trenger du ikke å melde ifra. Har du obligatorisk oppmøte i et emne bør du si i fra til emneansvarlig.
Ved mistanke les informasjon  fra Folkehelseinstituttet.

Ås
Ås kommune har satt opp telt for koronatesting ved Åsgård skole, i Skoleveien. Fra og med 1. september kan det bestilles time for å bli testet.

Les mer om dette på  Ås kommunes nettsider.

Oslo
Studenter som betaler semesteravgift til SiO kan bestille time for testing hos Studentsamskipnaden i Oslo. SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute. SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon SiO har åpnet telefon for bestilling av testing oss mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing. 

Bruk av munnbind 

Helsedirektoratet har råd om bruk av munnbind. Noen steder er det påbud. Du kan holde deg oppdatert på påbud og råd på Helsedirektoratet sine nettsider.

Eksamen

Tilgang til bygninger, bibliotek og arrangementer

For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Er biblioteket åpent?

Bibliotekene ved Campus Ås og Campus Adamstuen er åpne fra 0800-1600 alle hverdager.

Utveksling

Hva skjer med søknaden min om utveksling vår 2021?

Utveksling avlyses utenfor Europa for våren 2021. Vi håper det vil være mulig å gjennomføre utveksling høsten 2021.
Søknadsfristen for Europa er 15. september. Du finner listen over partnerinstitusjoner i Europa her.  

 Les mer om 

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum, vær spesielt oppmerksom på en-metersregelen og renhold. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Økonomi, Lånekassen

Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon og les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

 

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 12. november 2020 - 11:15