Spørsmål og svar om koronavirus for NMBU-studenter

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende. Har du spørsmål du ikke finner svar på her så nås vi enklest på sit@nmbu.no

av SiT

Spørsmål og svar om koronavirus for NMBU-studenter

Undervisning, eksamen og masterinnlevering

Hva skjer med undervisningen?

NMBU har innstilt all campusbasert undervisning på begge campusene. Det jobbes med å tilrettelegge for alternative undervisningsformer ved fakultetene. Følg med på informasjon på din e-post, i Canvas eller via din emneansvarlige.

Hva skjer med eksamen?

På grunn av koronaviruset, er det vedtatt at det ikke vil bli gjennomført eksamen i NMBUs bygninger i mai. Dette gjelder både ordinær eksamen og konteeksamen. Fakultetene og administrasjonen jobber med ulike løsninger og alternative vurderingsformer.  Vi ber studentene følge med i følgende kanaler for mer informasjon:

  • Canvas for informasjon om emner
  • Din NMBU-epost for formell informasjon

Juniblokk

Det er bestemt at oppmelding til juniblokkemner får utvidet frist på grunn av korona-situasjonen. Ny oppmeldingsfrist for juniblokk 2020 er 15. april 2020.

Hvordan blir det med tilrettelegging nå?

De som allerede har søkt om og fått innvilget tilrettelegging i form av utvidet tid på eksamen har fremdeles denne muligheten, og behøver ikke å foreta seg noe spesielt nå. Mer informasjon om tilrettelegging og hvordan du skal forholde deg om du har andre individuelle tilretteleggingsbehov.

Innlevering av gradsoppgaver 15. mai 2020 utsatt til 2. juni

Rektor har vedtatt utsatt innleveringsfrist til 2. juni for alle gradsoppgaver med innleveringsfrist 15. mai. Det vil legges til rette for digital innlevering av gradsoppgavene (både bachelor- og masteroppgaver), og det vil ikke kreves trykte eksemplar av oppgavene. Ved behov for utsatt frist utover 2. juni må man søke om dette til fakultetene, og studieavdelingen tilrettelegger for en heldigital søknadsprosess. Lenke til rutiner kommer. 

De studentene som eventuelt har bestillt trykking av gradsoppgave hos Boksmia i forbindelse med den opprinnelige innleveringsfristen 15. mai, må huske å avbestille dette.

Hva skjer ved fravær grunnet koronasituasjonen?

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for å søke om gyldig fravær og utsatt eksamen. Våren 2020 tillater NMBU egenmelding som dokumentasjon for gyldig fravær på eksamen i tråd med midlertidig forskrift om studier § 6 (2). Her finner du mer informasjon om sykdom og gyldig fravær og hvordan registrere fraværet. Fristen for å søke om gyldig fravær er fem (5) dager etter aktuell eksamen.

Arrangementer og tilgang til bygninger

Hva skjer med arrangementer på NMBU?

NMBU er nå stengt og alle arrangements utsettes inntil videre eller omgjøres til virtuelle arrangementer.

Er biblioteket og lesesalene åpne?

Alle lesesaler og bibliotek på Campus Ås og Adamstuen er stengt inntil videre. Selv om biblioteket er stengt, er mange bibliotektjenester åpne.

Hvordan henter jeg tingene mine på NMBU?

Hvis du trenger å hente bøker eller verdisaaker på campus kan det ordnes. Du må kontakte Eiendomsavdelingen på eia@nmbu.no for å avtale tid. 

Utveksling

Hva skal jeg gjøre om jeg er på utveksling?

I tråd med rådet fra Utenriksdepartementet (UD) og at regjeringen har bestemt å delvis stenge flyplasser for utenlandsflyvninger, havner og drive strengere grensekontroll, anbefales det nå at alle som er på utveksling reiser hjem. Det gjelder spesielt hvis du oppholder deg i et land med dårlig utbygd helsevesen og infrastruktur. Det samme gjelder hvis du ikke har helseforsikring. 

  • Vi ber deg holde deg oppdatert på UDs reiseråd og lytte til de lokale myndighetene der du er nå, og vurdere situasjonen du befinner deg i. UD oppfordrer de som er på reise til å komme hjem.
  • Registrer deg på UDs reiseregistrering dersom du ikke allerede har gjort det.
  • Kontakt ditt reiseforsikringsselskap og hør om de dekker ekstrautgiftene. Flere selskaper gjør det nå.
  • Ta kontakt med internasjonalt kontor der du er, snakk med din familie og ta gjerne kontakt med oss på SiT hvis det er noe du lurer på.

Hva med boligen min i utlandet og husleie?
Du må prøve å avslutte kontrakten for leie av bolig. Dersom dette ikke er mulig kan du kontakte ditt forsikringsselskap og høre om de kan dekke utgiftene. SiT kan være behjelpelig med dokumentasjon på at du måtte returnere til Norge.

Hvordan blir det med et faglig opplegget? Får jeg utvekslingsoppholdet godkjent?
Vår anbefaling er at du reiser hjem så fort som mulig. Samtidig anbefaler vi deg å avklare med vertsuniversitetet hvordan de kan legge til rette for at du kan gjennomføre det faglige opplegget, slik at du får fullført semesteret selv om du reiser hjem. Dersom det blir utfordringer må du kontakte din studieveileder så fort som mulig.

Jeg har ingen plass å bo når jeg kommer hjem til Norge. Hva gjør jeg? 
Ta kontakt med SiÅs så fort som mulig.

Jeg er i utlandet og har familie jeg kan være hos. Skal jeg likevel dra hjem til Norge?
NMBU anbefaler at studenter i utlandet kommer hjem til Norge. Utover dette må du ta din egen beslutning ut ifra situasjonen på stedet du er.

Hvordan kan jeg unngå å bli sittende «korona-fast»?
Når du planlegger hjemreisen er det viktig å ta hensyn til at en rekke land nå er i ferd med å stenge sine grenser. Om mulig bør du unngå reiseruter som gjør at du kan bli sittende fast i et annet land hvor forholdene er dårligere og der risikoen for koronasmitte er større enn der du befinner deg nå. Hvis du opprinnelig hadde planlagt å være ute f.eks. helt til sommeren og du er i et land med stabile forhold og et godt utbygd helsevesen kan det være best å ikke reise. Velger du å bli værende vil du fortsatt få tett oppfølging fra NMBU. Vi vil bistå så langt vi kan slik at du får et trygt opphold der du er.

Ved behov for konsulær bistand, ta kontakt med den norske ambassaden i landet du befinner deg i, eller UDs operative senter på telefon +47 2395 0000

Vil mitt lån og stipend stanses hvis jeg må reise hjem fra utveksling?
Studenter som må reise hjem på grunn av koronavirus vil fortsatt få utbetalt lån og stipend fra Lånekassen. Kunnskapsdepartementet vil gjøre endringer i regelverket om utdanningsstøtte slik at de som på grunn av korona-viruset ikke kan være fysisk til stede på studiestedet i utlandet, likevel beholder rett til lån og stipend. Følg med på Lånekassens nettside for oppdatert informasjon.

Hvordan blir det med mitt Erasmus-stipend?
Det er mange vertsinstitusjoner som nå gjør det mulig for utvekslingsstudenter å fortsette studiene eksternt, ved å enten tilby dem å følge online-kurs eller ved å gjøre oppgaver. I denne ekstraordinære situasjonen, vil kommisjonen anse fjernstudieopplegg/online undervisning som godkjente aktiviteter, forutsatt at de bidrar til å oppnå læringsmålene i studieavtalene (learning agreement). Det gjelder også for studentene som har kommet tilbake til hjemlandet, men som fortsetter å følge kurs ved vertsinstitusjonene gjennom forskjellige løsninger.

Hva skjer når jeg lander i Norge?
Alle personer som har vært på reise utenlands skal være i karantene i 14 dager fra den dagen de kommer hjem.
Fra 17.3.2020 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Hva skjer med søknaden min om utveksling høsten 2020 og vår 2021?

Vi oppfordrer deg til å fortsette å planlegge som normalt, og følge søknadsprosedyren som er sendt/vil bli sendt til deg fra SiT. 
Vi anbefaler likevel at du utsetter kjøp av flybilletter eller kjøper fleksibel billett, og ikke minst følger med på reiseråd fra Folkehelseinstituttet og UD.

Karantene, smitte og forholdsregler

Hva skjer om jeg må i karantene?

Dersom du er smittet og/eller sitter i karantene skal du melde i fra til NMBU på dette skjemaet. Dersom du tidligere har meldt fra til studieveileder om dette, ber vi deg om å fylle ut skjemaet i tillegg.

Hva skal jeg gjøre om jeg har vært i utlandet?

Dersom du har vært i utlandet skal du i følge myndighetene være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. 

Hva skal jeg gjøre om jeg har vært i område med koronasmitte og har fått symptomer på forkjølelse?

NMBU følger de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. De som er mistenkt smittet må ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

  • Ring fastlegen din eller legevakt på telefon +47 116117.
  • Følg de anvisninger som lege gir. Lege vil vurdere å kalle deg inn til testing, og du kan bli bedt om å være i hjemmekarantene.

Hva skal jeg gjøre om jeg er i et område med koronasmitte?

Norske myndigheter oppfordrer alle nordmenn i utlandet om vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte i samråd med sitt reise- eller flyselskap. Hvis du befinner deg i et område med kjent koronasmitte, må du unngå kontakt med syke personer, og spesielt personer med luftveissymptomer. Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. På reise utenlands bør man også følge råd fra lokale helsemyndigheter. Her kan du lese Folkehelseinstituttets reiseråd.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er redd for at jeg er utsatt for smitte, men ikke er syk?

Gode hygienerutiner er viktig, selv om man ikke føler seg syk. For å hindre smitte må holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Hvor finner jeg informasjon om hvordan jeg skal forholde meg til koronaviruset?

Regjeringen har samlet en rekke pålitelige kilder med relevant informasjon her

Kan jeg reise utenlands?

NMBU fraråder på det sterkeste å reise utenlands. Det er fordi det medfører større risiko for smitte, og du kan bli satt i karantene i landet du reiser til. Ingen får reise på vegne av NMBU til de områdene som Utenriksdepartementet (UD) fraråder og områder med vedvarende smittespredning. NMBU oppfordrer alle studenter og ansatte som skal ut og reise til å følge med på både Folkehelseinstituttets og UDs offisielle reiseråd. Når det gjelder private reiser vil NMBU på det sterkeste oppfordre til at ansatte og studenter ikke reiser til de områdene som UD fraråder eller områder med vedvarende smittespredning. Har du likevel vært i disse områdene, skal du ikke møte på campus de første 14 dagene etter hjemreise. Dersom du tror du er smittet må du ta kontakt med fastlegen din på telefon eller legevaktsentralen på telefon +47 116117.

Følg også informasjon på nettsidene til Ås kommune og Oslo kommune.

Er det farlig å reise kollektivt?

Helsemyndighetene opplyser at kollektivtransporttilbudet opprettholdes, men at alle oppfordres til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Samtidig oppfordres det til å holde generelt god avstand til andre mennesker og unngå steder der man lett kommer nær andre.

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

SiÅs ber leietakere følge oppfordringer fra NMBU og helsemyndighetene hva gjelder tiltak og forholdsregler

Økonomi, permitteringer, Lånekassen

26.03.2020 - Les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen
Lån og stipend

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Den utvidede søknadsfristen gjelder studenter som ikke har søkt om støtte innen 15. mars, eller ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. De som allerede får fullt lån og stipend, kan ikke få mer støtte og skal derfor ikke søke. Du kan lese mer om dette på Lånekassens sider her.

Studenter som er permittert fra deltidsjobb

Regjeringen har blitt enig om en krisepakke som skal sikre at de studentene som hadde inntekt på siden av studiene også skal få støtte. Dette løses gjennom Lånekassen. Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon.

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 2. April 2020 - 15:55