Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

 

Nytt om koronasituasjonen

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap fra og med lørdag 25. september klokken 16:00. 

Det vil ta litt tid på å organisere alt fra smittevernsituasjonen til den nye normalen, blant annet med å fjerne sperrebånd, oppslag, justere antall møbler og antallsbegrensninger i rom. Mer detaljert informasjon om undervisningen vil bli lagt ut så snart som mulig.

Vaksinasjon i Ås kommune

Ås kommune tilbyr drop-in vaksinasjon på følgende tidspunkt:

Tirsdag og onsdag i uke 40 og 41 blir det åpen drop-in med Pfizer-vaksiner mellom kl. 15:00 – 20:00.

 • Tirsdag 5/10 – kl. 15:00 – 20:00
 • Onsdag 6/10 – kl. 15:00 – 20:00
 • Tirsdag 12/10 – kl. 15:00 – 20:00
 • Onsdag 13/10 – kl. 15:00 – 20:00

Velkommen til vaksinering på kommunens vaksineringssenter i Moerveien 12. Drop-in betyr at du ikke trenger å bestille time på forhånd.

 Viktig informasjon:

 • Ta med ID-nr/fødselsnummer (pass, førerkort, bankkort eller lignende)
 • Du må vite når du fikk dose 1 da det må gå minst 28 dager mellom dose 1 og dose 2. Dette er opplysninger som man finner ved å logge inn på  helsenorge.no ->koronasertifikat
 • Hvilken vaksine fikk du som dose 1? Dette er opplysninger som man finner ved å logge inn på  helsenorge.no ->koronasertifikat
 • Har du hatt korona? Da skal du ha bare èn dose.
 • Har noen av de du bor sammen med korona i dag, eller er du nærkontakt til noen som har korona? Da må du vente med å komme til oss.
 • Er du forkjølet, men allmenntilstanden er normalt god? Da kan du få vaksinen.
 • Spis gjerne litt på forhånd da det kan bli kø og ventetid.

Du finner Koronasenteret i Ås kommune på Moerveien 12, 1430 Ås

Sykdom og testing

Hva skjer hvis jeg blir syk, hvor må jeg melde i fra?

De til enhver tid gjeldende rådene til befolkningen finnes på Folkehelseinstituttet sine sider. 

De generelle rådene er:

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Ha lav terskel for å teste seg
 • Isolere seg hvis man er smittet med covid-19
 • Informere nærkontakter 

Eksamen

Høsten 2021 vil eksamen gjennomføres både digitalt og fysisk.
Hva som gjelder for hvert enkelt emne, avhenger blant annet av størrelse på gruppene, og kapasitet på rom. Følg med i Canvas hva som gjelder for dine emner.

 SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Ta vare på deg selv!

Det er utfordrende å være student nå, så husk å ta vare på deg selv!

Du kan ta kontakt med din studieveileder, SiTstudentpresten og Helsestasjonen hvis du trenger noen å snakke med.

Podcast fra Helsestasjonen og prorektor for utdanning om helse i koronatiden

Nyttige lenker:
https://www.sias.no/helse/ 
https://www.psykiskhelse.no/ 
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Andre ressurser:
Hvordan overleve gruppearbeid - Samkjørt eller overkjørt
Mentale verktøy - psykologisk overlevelsesmanual

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 13. oktober 2021 - 10:33