Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

NYTT 17.06:

Er du student og skal til utlandet neste semester, må du kontakte Ås kommune så snart som mulig for å bestille time til vaksinering. Skal du reise hjem i sommer og ta dose 1 der, men ønsker å ta dose 2 når du er tilbake i Ås, kontakter du kommunen ca. en uke før du skal ha dose 2 for å avtale time. Dose 1 og 2 settes med 6 ukers intervall for denne gruppen.

Studentene det gjelder må selv ta kontakt på koronatelefonen 64 96 20 60, eller timebestillingstelefon 959 39 677 for å avtale time. Ta gjerne kontakt med oss raskt, og seinest mandag 21. juni. Telefonen stenger kl. 15.00 den dagen.

Studenter som skal studere utenlands får tilbud om å ta dose 1 og 2 før utreise. Du må kunne dokumentere at du skal studere i utlandet neste semester for å kunne bruke denne ordningen.

Ordningen gjelder for deg som er student, og er folkeregistrert eller bosatt i Ås kommune.

 

Regjeringen har besluttet at Ås kommune ikke lenger er på nivå 5C. På grunn av smittesituasjonen, fortsetter Ås kommune med lokale tiltak til og med 10. juni, men åpner opp for noen endringer.  

Alle studenter kan bruke bygninger med lesesaler og grupperom. Det er et begrenset antall plasser, og vi kjører etter prinsippet om førstemann til mølla. 

Studenter må registrere seg med QR-kode når de bruker lokalene.

Det er ikke lenger påbud om hjemmekontor, men anbefaling for de som har mulighet. Vi er på oppløpssiden nå, og fremdeles er det mange som ikke er vaksinert. NMBU anbefaler at vi fortsatt har som hovedregel at de som kan jobbe hjemmefra gjør det.  

Bruk av munnbind er påbudt og gjelder når du beveger deg rundt innendørs, eller når du er nærmere enn to meter fra andre. Hvis du sitter i ro et sted, og ikke er nærmere enn to meter til andre, kan du ta av deg munnbindet. 

 
Universitetes bibliotekene i Veterinærbygningen og Sørhellinga er åpne med betjening ukedager kl. 08.00 til 16.00.

Kravet om digital undervisning gjelder fortsatt. Det er unntak for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Dere må huske å registrere dere med QR-kode når dere bruker lokalene. Det er ikke lenger pålagt å teste seg før du kommer på campus. Dere kan få utført tjenester i biblioteket, men det er foreløpig ikke tillatt å bruke leseplasser der. Følg med på koronasidene på nett for oppdateringer.

Munnbind er påbudt hele tiden ved bruk av NMBUs lokaler. Kravet om minst en meter avstand gjelder, aller helst to meter der man kan. Studenter må selv holde seg med munnbind. Tørk av pulten før du tar den i bruk.

Arrangementer er fortsatt forbudt.

Du trenger ikke teste deg for å oppholde deg på campus nå, men det er flott om du kan bidra til den nasjonale dugnaden med massetestingen.

Ellers er nå reglene i vårt område så få nærkontakter som mulig, besøk av maks fem gjester og helst møtes utendørs. Antallet nærkontakter bør ikke overstige 10 i løpet av en uke.

Husk at alle må ta smittevernkurset  og bruke QR-Check-in systemet i campusbyggene!

Sjekk inn før forelesning 
For å kunne spore eventuelle smitteutbrudd på NMBU, kan du nå enkelt registrere din deltakelse i undervisningen ved bruk av check-in system med QR-kode.
For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Meld fra om smitte

Studenter som har fått påvist koronasmitte skal melde fra om dette til NMBU omgående på dette skjemaet

Fortsatt gjelder de nasjonale rådene om å holde avstand, vaske hender ofte og være hjemme når du er syk. 

 Regjeringens nasjonale tiltak.

Sykdom og testing

Hva skjer hvis jeg blir syk, hvor må jeg melde i fra?

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. Alle som selv mistenker at de er smitte av COVID-19 bør testes. Har du fått påvist smitte må du fylle ut dette skjema.
Så lenge du ikke ikke har påvist COVID-19 trenger du ikke å melde ifra. Har du obligatorisk oppmøte i et emne bør du si i fra til emneansvarlig.
Ved mistanke les informasjon  fra Folkehelseinstituttet.

Ås
Ås kommune har satt opp telt for koronatesting ved Åsgård skole, i Skoleveien. Fra og med 1. september kan det bestilles time for å bli testet.

Les mer om dette på  Ås kommunes nettsider.

Oslo
Studenter som betaler semesteravgift til SiO kan bestille time for testing hos Studentsamskipnaden i Oslo. SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute. SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon SiO har åpnet telefon for bestilling av testing oss mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing. 

Testing for covid-19 før avreise utenlands
Trenger den reisende en slik test så må den reisende selv ta kontakt med en privat aktør som har slikt testtilbud. Den reisende må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen.
Dette dekkes ikke av det offentlige og gir ingen HELFO-refusjon. Begrunnelsen for dette er at det å reise er en privat beslutning og da må en selv besørge dette, som en gjør ved for eksempel reisevaksine.

Bruk av munnbind 

Helsedirektoratet har råd om bruk av munnbind. Noen steder er det påbud. Du kan holde deg oppdatert på påbud og råd på Helsedirektoratet sine nettsider.

Eksamen

Alle eksamener våren 2021 gjennomføres som hjemmeeksamen.

Tilgang til bygninger, bibliotek og arrangementer

Campus stengt fra 16.mars og frem til 11. april. Er det noe viktig som du må hente ut et bygg, kan du ta kontakt med campus-vekter på mobilnummer: 986 91 113.

For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Biblioteket

Biblioteket gir tilgang til tjenester og lokaler i tråd med gjeldende smittevernregler. Se nærmere informasjon på bibliotekets nettside.

Ønsker du kontakt med biblioteket kan du bruke e-post: biblioteket@nmbu.no

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum, vær spesielt oppmerksom på en-metersregelen og renhold. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Økonomi, Lånekassen

Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon og les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

Ta vare på deg selv!

Det er utfordrende å være student nå, så husk å ta vare på deg selv!

Du kan ta kontakt med din studieveileder, SiTstudentpresten og Helsestasjonen hvis du trenger noen å snakke med.

Podcast fra Helsestasjonen og prorektor for utdanning om helse i koronatiden

Nyttige lenker:
https://www.sias.no/helse/ 
https://www.psykiskhelse.no/ 
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Andre ressurser:
Hvordan overleve gruppearbeid - Samkjørt eller overkjørt
Mentale verktøy - psykologisk overlevelsesmanual

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 17. juni 2021 - 15:00