Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

NYTT 18.06:

Studenter som skal til utlandet neste semester, må kontakte Ås kommune så snart som mulig og innen 21. juni for å bestille time til vaksinering. Studentene det gjelder må selv ta kontakt for å avtale time. Ordningen gjelder for studenter som er folkeregistrert eller bosatt i Ås kommune og det må framlegges dokumentasjon på det planlagte oppholdet utenlands. Studenter som bor i andre kommuner enn Ås, må sjekke med deres hjemkkommune om hvilke regler som gjelder der.

Alle studenter kan bruke bygninger med lesesaler og grupperom. Det er et begrenset antall plasser, og vi kjører etter prinsippet om førstemann til mølla. Studenter må registrere seg med QR-kode når de bruker lokalene.

Det er ikke lenger påbud om hjemmekontor, men anbefaling for de som har mulighet. Vi er på oppløpssiden nå, og fremdeles er det mange som ikke er vaksinert. NMBU anbefaler at vi fortsatt har som hovedregel at de som kan jobbe hjemmefra gjør det.  

Munnbind er ikke lenger påbudt, men når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand anbefales det å bruke munnbind.

Husk at alle må ta smittevernkurset  og bruke QR-Check-in systemet i campusbyggene!

Sjekk inn før forelesning 
For å kunne spore eventuelle smitteutbrudd på NMBU, kan du nå enkelt registrere din deltakelse i undervisningen ved bruk av check-in system med QR-kode.
For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Meld fra om smitte

Studenter som har fått påvist koronasmitte skal melde fra om dette til NMBU omgående på dette skjemaet

Fortsatt gjelder de nasjonale rådene om å holde avstand, vaske hender ofte og være hjemme når du er syk. 

 Regjeringens nasjonale tiltak.

Sykdom og testing

Hva skjer hvis jeg blir syk, hvor må jeg melde i fra?

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. Alle som selv mistenker at de er smitte av COVID-19 bør testes. Har du fått påvist smitte må du fylle ut dette skjema.
Så lenge du ikke ikke har påvist COVID-19 trenger du ikke å melde ifra. Har du obligatorisk oppmøte i et emne bør du si i fra til emneansvarlig.
Ved mistanke les informasjon  fra Folkehelseinstituttet.

Ås
Ås kommune har satt opp telt for koronatesting ved Åsgård skole, i Skoleveien. Fra og med 1. september kan det bestilles time for å bli testet.

Les mer om dette på  Ås kommunes nettsider.

Oslo
Studenter som betaler semesteravgift til SiO kan bestille time for testing hos Studentsamskipnaden i Oslo. SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute. SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon SiO har åpnet telefon for bestilling av testing oss mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing. 

Testing for covid-19 før avreise utenlands
Trenger den reisende en slik test så må den reisende selv ta kontakt med en privat aktør som har slikt testtilbud. Den reisende må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen.
Dette dekkes ikke av det offentlige og gir ingen HELFO-refusjon. Begrunnelsen for dette er at det å reise er en privat beslutning og da må en selv besørge dette, som en gjør ved for eksempel reisevaksine.

Bruk av munnbind 

Helsedirektoratet har råd om bruk av munnbind. Noen steder er det påbud. Du kan holde deg oppdatert på påbud og råd på Helsedirektoratet sine nettsider.

Eksamen

Alle eksamener våren 2021 gjennomføres som hjemmeeksamen.

Tilgang til bygninger, bibliotek og arrangementer

Campus stengt fra 16.mars og frem til 11. april. Er det noe viktig som du må hente ut et bygg, kan du ta kontakt med campus-vekter på mobilnummer: 986 91 113.

For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Biblioteket

Biblioteket gir tilgang til tjenester og lokaler i tråd med gjeldende smittevernregler. Se nærmere informasjon på bibliotekets nettside.

Ønsker du kontakt med biblioteket kan du bruke e-post: biblioteket@nmbu.no

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum, vær spesielt oppmerksom på en-metersregelen og renhold. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Økonomi, Lånekassen

Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon og les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

Ta vare på deg selv!

Det er utfordrende å være student nå, så husk å ta vare på deg selv!

Du kan ta kontakt med din studieveileder, SiTstudentpresten og Helsestasjonen hvis du trenger noen å snakke med.

Podcast fra Helsestasjonen og prorektor for utdanning om helse i koronatiden

Nyttige lenker:
https://www.sias.no/helse/ 
https://www.psykiskhelse.no/ 
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Andre ressurser:
Hvordan overleve gruppearbeid - Samkjørt eller overkjørt
Mentale verktøy - psykologisk overlevelsesmanual

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 18. juni 2021 - 8:47