Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

NMBU har nå åpnet for at studenter kan benytte enkelte deler av Urbygningen. Det vil både være digital undervisning og fysisk undervisning på campus til høsten.  Det er fortsatt uavklart hvor mye fysisk undervisning det vil være, men alle studenter skal ha noe fysisk undervisning. NMBU følger situasjonen nøye og planlegger undervisningen i tråd med retninglinjene fra regjeringen. 

Har du spørsmål du ikke finner svar på her så nås vi enklest på sit@nmbu.no

av SiT

Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

Undervisning, eksamen og masterinnlevering

Hva skjer med undervisningen til høsten?

Det vil både være digital undervisning og fysisk undervisning på campus til høsten.  Det er fortsatt uavklart hvor mye fysisk undervisning det vil være, men alle studenter skal ha noe fysisk undervisning. NMBU følger situasjonen nøye og planlegger undervisningen i tråd med retninglinjene fra regjeringen. 

Hva skjer med eksamen

Det kommer nærmere informasjon om eksamensavvikligen i august. Kanaler for eksamensinformasjon:

  • Emnets Canvas rom 
  • Din NMBU-epost for formell informasjon
  • StudentWeb

Mer informasjon:

Tillatte hjelpemidler

Husk at selv om du har hjemmeeksamen så gjelder de samme reglene for hva som regnes som plagiering og fusk. Sette deg godt inn i hvilke hjelpemidler som er tillatte for den enkelte eksamen. Hjelpemidler og unngå plagiering og fusk 

Karakterregel - ved gjentak av eksamen

Noen emner har fått endret karakterregel denne våren fra karakterregel A-F til ny karakterregel Bestått – Ikke bestått

For studenter som tar opp en eksamen våren 2020 med tidligere bestått bokstavkarakter gjelder følgende: 

  • Tidligere bokstavkarakter vil være gjeldende, men så fremt eksamen (vår 2020) bestås kan karakteren endres til Bestått. Dersom du ønsker en slik endring må du sende en epost til sensur@nmbu.no etter at sensur foreligger. 

For studenter som tar en eksamen for første gang våren 2020, og som nå har ekstraordinær karakterregel Bestått/Ikke bestått, men som på et senere tidspunkt velger å ta ny eksamen gjelder følgende:

  • Ved stryk på ny eksamen: Eventuell tidligere Bestått karakter blir gjeldende
  • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir gjeldende

Hva skjer med tilrettelegging nå?

 

Hva skjer ved fravær grunnet koronasituasjonen?

Våren 2020 tillater NMBU egenmelding som dokumentasjon for gyldig fravær på eksamen. Mer informasjon om sykdom og gyldig fravær og hvordan registrere fraværet. Fristen for å søke om gyldig fravær er fem (5) dager etter aktuell eksamen.

Tilgang til bygninger, bibliotek og arrangementer

Hva skjer med arrangementer på NMBU?
Urbygningen er åpen for at studenter kan benytte datasalene og leseplassene i 3. etasje i Urbygningen. Det er en plassbegrensning på rundt 100 studenter, det vil si at plassene blir tildelt etter førstemann til mølla prinsippet ved oppmøte. For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas, kvittering på dette må fremvises til dørvakt før du kommer inn i bygget.

Det er åpent fra 9-15. 

Resten av NMBU er foreløpig stengt og alle arrangements utsettes inntil videre eller omgjøres til virtuelle arrangementer.

Er biblioteket åpent?

Biblioteket på Campus Ås åpner igjen 10. august. Frem til da tilbys Take Away tjenester i noen av bibliotekets avdelinger.   

Hvordan henter jeg tingene mine på NMBU?

Hvis du trenger å hente bøker eller verdisaker på campus kan det ordnes. Du må kontakte Eiendomsavdelingen på eia@nmbu.no for å avtale tid. 

Utveksling

Hva skjer med søknaden min om utveksling høsten 2020 og vår 2021?

All inn- og utveksling avlyses eller utsettes for høsten 2020, både i og utenfor Europa. Vi håper det vil være mulig å gjennomføre utveksling våren 2021.
Merk at Lånekassen ikke gir støtte til utdanning som tilbys av utenlandske læresteder når hele eller deler av studiet er lagt opp som nettstudium eller andre former for fjernundervisning/samlingsbasert studium.

Kan jeg reise utenlands?

NMBU fraråder på det sterkeste å reise utenlands. Det er fordi det medfører større risiko for smitte, og du kan bli satt i karantene i landet du reiser til. Ingen får reise på vegne av NMBU til de områdene som Utenriksdepartementet (UD) fraråder og områder med vedvarende smittespredning. NMBU oppfordrer alle studenter og ansatte til å følge med på både Folkehelseinstituttets og UDs offisielle reiseråd

Følg også informasjon på nettsidene til Ås kommune og Oslo kommune.

 

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum, vær spesielt oppmerksom på en-metersregelen og renhold. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Økonomi, Lånekassen

 

Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon og les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

 

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 26. juni 2020 - 12:34