Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

Det vil både være digital og fysisk undervisning på campus til høsten.  Det er fortsatt uavklart hvor mye fysisk undervisning det vil være, men alle studenter skal ha noe fysisk undervisning. NMBU følger situasjonen nøye og planlegger undervisningen i tråd med retninglinjene fra regjeringen. 

Har du spørsmål du ikke finner svar på her så nås vi enklest på sit@nmbu.no

av SiT

Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

Sykdom og testing

Hva skjer hvis jeg blir syk, hvor må jeg melde i fra?

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. Alle som selv mistenker at de er smitte av COVID-19 bør testes. Har du fått påvist smitte må du fylle ut dette skjema.
Så lenge du ikke ikke har påvist COVID-19 trenger du ikke å melde ifra. Har du obligatorisk oppmøte i et emne bør du si i fra til emneansvarlig.
Ved mistanke les informasjon  fra Folkehelseinstituttet.

Ås
Ås kommune har satt opp telt for koronatesting ved Åsgård skole, i Skoleveien. Fra og med 1. september kan det bestilles time for å bli testet.

Les mer om dette på  Ås kommunes nettsider.

Oslo
Studenter som betaler semesteravgift til SiO kan bestille time for testing hos Studentsamskipnaden i Oslo. SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute. SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon SiO har åpnet telefon for bestilling av testing oss mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing. 

Bruk av munnbind

Helsedirektoratet anbefaler bruk av munnbind på kollektivtransport i og til og fra Oslo. 

Rådet gjelder i de tilfellene der man ikke kan opprettholde regelen på en meter, som for eksempel i rushtrafikk. 

Undervisning, eksamen og masterinnlevering

Hva skjer med undervisningen til høsten?

Det vil både være digital undervisning og fysisk undervisning på campus til høsten.  Det er fortsatt uavklart hvor mye fysisk undervisning det vil være, men alle studenter skal ha noe fysisk undervisning. NMBU følger situasjonen nøye og planlegger undervisningen i tråd med retninglinjene fra regjeringen. 

Hva skjer med eksamen

Informasjon om eksamensavvikligen for det enkelte emne kommer i følgende kanaler:

  • Emnets Canvas rom 
  • Din NMBU-epost for formell informasjon
  • StudentWeb

Genrell informasjon om eksamen:

Tillatte hjelpemidler

Husk at selv om du har hjemmeeksamen så gjelder de samme reglene for hva som regnes som plagiering og fusk. Sette deg godt inn i hvilke hjelpemidler som er tillatte for den enkelte eksamen. Hjelpemidler og unngå plagiering og fusk 

Karakterregel - ved gjentak av eksamen

Noen emner har fått endret karakterregel denne våren fra karakterregel A-F til ny karakterregel Bestått – Ikke bestått

For studenter som tar opp en eksamen våren 2020 med tidligere bestått bokstavkarakter gjelder følgende: 

  • Tidligere bokstavkarakter vil være gjeldende, men så fremt eksamen (vår 2020) bestås kan karakteren endres til Bestått. Dersom du ønsker en slik endring må du sende en epost til sensur@nmbu.no etter at sensur foreligger. 

For studenter som tar en eksamen for første gang våren 2020, og som nå har ekstraordinær karakterregel Bestått/Ikke bestått, men som på et senere tidspunkt velger å ta ny eksamen gjelder følgende:

  • Ved stryk på ny eksamen: Eventuell tidligere Bestått karakter blir gjeldende
  • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir gjeldende

Tilrettelegging av studier og vurdering?

Hva skjer ved fravær grunnet koronasituasjonen?

NMBU tillater bruk av egenmelding som dokumentasjon for gyldig fravær ved vurdering (eksamen) og obligatorisk aktivitet. Informasjonsside om sykdom og gyldig fravær og hvordan registrere fraværet. Fristen for å søke om gyldig fravær er fem (5) dager etter aktuell vurdering (eksamen).

Tilgang til bygninger, bibliotek og arrangementer

For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Er biblioteket åpent?

Bibliotekene ved Campus Ås og Campus Adamstuen er åpne fra 0800-1600 alle hverdager.

Utveksling

Hva skjer med søknaden min om utveksling vår 2021?

Utveksling avlyses utenfor Europa for våren 2021. Vi håper det vil være mulig å gjennomføre utveksling høsten 2021.
Søknadsfristen for Europa er 15. september. Du finner listen over partnerinstitusjoner i Europa her.  

COVID-19 – risikovurdering, reiseforsikring og online undervisning

Det er til en hvertid viktig at du følger nøye med på hvordan smittesituasjonen er i landet du skal søke/dra til, og vurderer risikoen ved å dra. Du må til enhver tid følge de restriksjoner og smitteverntiltak som gjelder i landet. 

Som følge av situasjonen knyttet til COVID-19 er det svært viktig at du som er nominert kjøper en god reiseforsikring, og at du setter deg godt inn i hva den dekker/ikke dekker. I følge informasjon vi har vil ANSA Studentforsikring og Gjensidige dekke sykdom som følge av Covid-19, men ikke kostnader relatert til en evt evakuering. Det er også viktig at du på forhånd er klar over at NMBU ikke kan ta det økonomiske ansvaret knyttet til en evt evakuering. 

Mange av våre partneruniversitet vil som følge av COVID-19 tilby en blanding av online- og fysisk undervisning. Det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen vil være i de ulike landene til våren, så her er det viktig at dere selv følger med på informasjon som sendes ut fra partneruniversitetene, samt på deres hjemmesider.

Kan jeg reise utenlands?

NMBU fraråder på det sterkeste å reise utenlands. Det er fordi det medfører større risiko for smitte, og du kan bli satt i karantene i landet du reiser til. Ingen får reise på vegne av NMBU til de områdene som Utenriksdepartementet (UD) fraråder og områder med vedvarende smittespredning. NMBU oppfordrer alle studenter og ansatte til å følge med på både Folkehelseinstituttets og UDs offisielle reiseråd

Følg også informasjon på nettsidene til Ås kommune og Oslo kommune.

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum, vær spesielt oppmerksom på en-metersregelen og renhold. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Økonomi, Lånekassen

Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon og les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

 

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 24. september 2020 - 11:18