Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

Har du spørsmål du ikke finner svar på her på denne siden kontakt oss på sit@nmbu.no

av SiT

Spørsmål og svar om COVID-19 for NMBU-studenter

NYTT 23.01:

Akkurat i det vi håpet og trodde vi kunne begynne å åpne forsiktig, ble det full nedstenging. Samfunnet må få kontroll på den muterte versjonen av koronaviruset. Regjeringen har bestemt at alle lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter på grunn av situasjonen. Dette gjelder Oslo, Ås og flere kommuner i Oslo-regionen, og gjelder fram til og med 31. januar.

For NMBU betyr det at det fra nå av innføres kun digital undervisning og campus er dessverre stengt for studenter og ansatte. Unntaket gjelder for ansatte som har jobber som krever fysisk tilstedeværelse, som for de som har ansvar for liv og helse, drift og virksomhetskritisk aktivitet mv. All undervisning og planlagte arrangementer gjøres digitale eller utsettes. Vi er i gang med å kartlegge undervisning som er ekstra utfordrende for noen av dere studenter. Kun strengt nødvendige reiser bør gjennomføres. Eika sportssenter stenges.

Regjeringens nasjonale tiltak.

 

Sjekk inn før forelesning 
For å kunne spore eventuelle smitteutbrudd på NMBU, kan du nå enkelt registrere din deltakelse i undervisningen ved bruk av check-in system med QR-kode.

Fortsatt gjelder de nasjonale rådene om å holde avstand, vaske hender ofte og være hjemme når du er syk. 

Sykdom og testing

Hva skjer hvis jeg blir syk, hvor må jeg melde i fra?

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri. Alle som selv mistenker at de er smitte av COVID-19 bør testes. Har du fått påvist smitte må du fylle ut dette skjema.
Så lenge du ikke ikke har påvist COVID-19 trenger du ikke å melde ifra. Har du obligatorisk oppmøte i et emne bør du si i fra til emneansvarlig.
Ved mistanke les informasjon  fra Folkehelseinstituttet.

Ås
Ås kommune har satt opp telt for koronatesting ved Åsgård skole, i Skoleveien. Fra og med 1. september kan det bestilles time for å bli testet.

Les mer om dette på  Ås kommunes nettsider.

Oslo
Studenter som betaler semesteravgift til SiO kan bestille time for testing hos Studentsamskipnaden i Oslo. SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute. SiO Helses teststasjon er et supplement til Oslo kommunes testtilbud. Ved manglende ledig time, kan du også bestille koronatesting via kommunens koronatelefon SiO har åpnet telefon for bestilling av testing oss mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing. 

Testing for covid-19 før avreise utenlands
Trenger den reisende en slik test så må den reisende selv ta kontakt med en privat aktør som har slikt testtilbud. Den reisende må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen.
Dette dekkes ikke av det offentlige og gir ingen HELFO-refusjon. Begrunnelsen for dette er at det å reise er en privat beslutning og da må en selv besørge dette, som en gjør ved for eksempel reisevaksine.

Bruk av munnbind 

Helsedirektoratet har råd om bruk av munnbind. Noen steder er det påbud. Du kan holde deg oppdatert på påbud og råd på Helsedirektoratet sine nettsider.

Eksamen

Tilgang til bygninger, bibliotek og arrangementer

I UKE 4 er campus steng. Er det noe viktig som du må hente ut et bygg, kan du ta kontakt med campus-vekter på mobilnummer: 986 91 113.

For å komme inn i bygningen må du ha fullført NMBUs smittevernkurs for ansatte og studenter i Canvas. 

Er biblioteket åpent?

Fysisk bibliotek er stengt
Med bakgrunn i regionale koronatiltak er det fysiske biblioteket stengt.  Vi håper å kunne åpne Biblioteket Sørhellinga igjen 1. februar.

Ønsker du kontakt med biblioteket kan du bruke vår e-post: biblioteket@nmbu.no

Utveksling

Hva skjer med søknaden min om utveksling vår 2021?

Utveksling avlyses utenfor Europa for våren 2021. Vi håper det vil være mulig å gjennomføre utveksling høsten 2021.
Søknadsfristen for Europa er 15. september. Listen over partnerinstitusjoner i Europa.  

 Les mer - praktisk informasjon til deg som skal studere i utlandet

SiÅs

Hvem skal jeg varsle om jeg er leietaker hos SiÅs og lurer på om jeg er smittet av koronaviruset? 

SiÅs ber alle leietakere om å gjøre sitt ytterste for å begrense risikoen for smitte. Inntil videre skal sosiale arrangement i bokollektiv begrenses til et minimum, vær spesielt oppmerksom på en-metersregelen og renhold. Dersom leietakere i kollektivet blir syke eller mistenkes å ha hatt kontakt med smittebærer, gjelder reglene fra Folkehelseinstituttet for den enkelte og for resten av kollektivet. 

Økonomi, Lånekassen

Følg med på Lånekassens nettside for mer informasjon og les om regjeringens økonomiske tiltak for studenter under koronakrisen

Ta vare på deg selv!

Det er utfordrende å være student nå, så husk å ta vare på deg selv!

Du kan ta kontakt med din studieveileder, SiTstudentpresten og Helsestasjonen hvis du trenger noen å snakke med.

Podcast fra Helsestasjonen og prorektor for utdanning om helse i koronatiden

Nyttige lenker:
https://www.sias.no/helse/ 
https://www.psykiskhelse.no/ 
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Andre ressurser:
Hvordan overleve gruppearbeid - Samkjørt eller overkjørt
Mentale verktøy - psykologisk overlevelsesmanual

Published 19. mars 2020 - 9:40 - Updated 25. januar 2021 - 16:43