Har du en mening om kollektivtilbudet?

  • Buss i morgenlys
    Foto
    Shutterstock

Velkommen til en markedsundersøkelse blant studenter og ansatte ved NMBU. Undersøkelsen inkluderer også ansatte fra NIBIO, Nofima og Veterinærinstituttet.

 

Har du en mening om kollektivtilbudet?

Bakgrunnen for undersøkelsen er at Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal flytte til Ås i 2020.

Dermed er det viktig å få mer kunnskap om reisevaner og reisebehov både for de som er ansatte og studenter ved universitetsmiljøet i Ås i dag, og de som vil få en endret reisehverdag som følge av flyttingen av veterinærmiljøet fra Oslo til Ås.

Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Ruter, og vil bli brukt aktivt for å vurdere forbedringer av kollektivtransporttilbudet. Svarene vil bli behandlet anonymt og undersøkelsen tar ca. 5 minutter. Svarfrist fredag 3. april.

Lenke til undersøkelsen

Fakta om reiser til og fra Ås i dag

For å reise kollektivt mellom Oslo og Ås kan man reise direkte med tog, eller benytte toget mellom Oslo og Ski, og ta Ruters buss 510 mellom Ski til Ås. Toget går to ganger i timen mellom Oslo og Ås i rushtid, og flere ganger i timen mellom Oslo og Ski. Ruters buss 510 mellom Ski og Ås går 12 ganger i timen i rushtiden. Bussen tar 16 minutter fra Ski stasjon til NMBU. Det tar ca. 6 minutter med bussen fra Ås til NMBU. Du kan også gå eller sykle fra Ås stasjon. Det er ca. 2 km å gå eller sykle fra Ås stasjon til Veterinærhøyskolen. Det tar ca. 25 minutter å gå og ca. 7 minutter å sykle denne strekningen.

Ruters billettsamarbeid med Vy innebærer at hvis du reiser med tog i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus fylke), kan du bruke Ruters ordinære billetter. Billettsamarbeidet omfatter i dag ikke reiser med Vy ekspressbusslinjer 3 og 6 som stopper ved Korsegården i Ås. 

I tillegg til ovennevnte reisemuligheter kan du reise med Vy ekspressbusslinjer 3 og 6 som kjører mellom Oslo Bussterminal og Korsegården - se tider her. Billetter for Vy sine ekspressbusser kan i dag bare kjøpes på Vy sin egen app, og er som nevnt ikke omfattet av Ruters billettsystem. Det er ca. 1 km å gå eller sykle fra Korsegården til Veterinærhøgskolen. Som et alternativ til å gå eller sykle, er det også mulig å benytte Ruters buss 510 med seks avganger i timen på strekningen mellom Korsegården og NMBU.

 

Kollektivtransport i Ås

Foto
Ruter

 

Published 12. February 2020 - 16:49 - Updated 31. mars 2020 - 13:52