NMBUs tiltak mot spredning av coronavirus

I forbindelse med utbruddet av coronavirus (2019-nCoV) innfører NMBU restriksjoner for å hindre spredning av viruset.

NMBUs tiltak mot spredning av coronavirus

Et hittil ukjent virus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina. Det nye viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det er også tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre land, inkludert i Europa.

1. Ansatte skal følge UDs reiseråd og registrere alle reiser på reiseregistrering.no.

Følg reiserådene fra Folkehelseinstituttet

NMBU fraråder reiser til Kina inntil videre. Kontakte administrasjonssjefene/avdelingsleder ved fakultetet/avdelingen der du arbeider.

2. Ansatte og studenter som har oppholdt seg i Kina skal arbeide hjemmefra en uke etter ankomst til Norge. Hvis de ikke viser tegn til sykdom etter en uke regnes det som trygt å være tilbake på arbeid.

Råd etter reisen: 
Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Wuhan eller Hubei-provinsen, bør kontakte lege med tanke på coronavirus (koronavirus). Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.

3. Ved invitasjon av gjester og samarbeidspartnere fra Kina anbefales det å utsette møter som medfører fysisk kontakt inntil videre.

Fakultetene/avdelingene skal sørge for å ha oversikt over all reisevirksomhet for ansatte/studenter ved fakultet og avdelinger.

Published 31. januar 2020 - 15:27 - Updated 31. januar 2020 - 15:27