Tormod Ådnøy kåret til NMBUS beste underviser høsten 2019

Det var nesten 70 nominerte til høstens beste underviser fra hele NMBU, både fra campus Adamstuen og Ås, og den gjeve prisen gikk til Ådnøy.

Ådnøy er pensjonert førsteamanuensis og underviser i HFA301, også kalt Avlsverdiberegning. Studentene er svært fornøyde med hans innsats.

Kåringen er gjort på grunnlag av nominasjoner fra studenter, der en komite nedsatt av Studenttinget har gjennomgått og vurdert nominasjonene, samt gjort egne vurderinger av undervisningen.

"Vi er veldig stolte og glade for dette. Faget må rammes inn nettopp med de kvalitetene Tormod har. Man må se hele mennesket og der er Tormod eksepsjonell," sa Kari Kolstad, dekan ved Fakultet for biovitenskap.

Hun fortalte også at både hun og Elise Norberg, instituttleder ved fakultetets Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, hadde hatt Ådnøy, som nylig rundet 70, som foreleser da de i sin tid var studenter her. Begge to var tilstede under prisutdelingen i Urbygningen.

Tormod Ådnøy fikk diplom og blomster da han ble kåret til semesterets beste foreleser høst 2019. Fra venstre: Ane Magnussen, nestleder Studenttingets Arbeidsutvalg, Tord Hauge, leder Studenttingets Arbeidsutvalg, Kari Kolstad, dekan ved Fakultet for biovitenskap, Tormody Ådnøy, professor emeritus, Elise Norberg, instituttleder Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og Åsmund Breie, representant for vurderingskomiteen.

Foto
Håkon Sparre

I juryens begrunnelse heter det bla.:

"I undervisningen lar han studentene aktivt være med blant annet ved å tildele dem roller med tilhørende oppgaver. Eksempelvis skal «Clown» stille dumme spørsmål som folk ellers ikke tør å stille, «Comforter» skal trøste og si at det er flere som ikke skjønner noe og «Timetaker» skal holde tiden.

"Tormod er flink til å se og følge opp hver enkelt student. Han kan navnet på alle som tar faget og spør dem jevnlig hvordan det går i faget og utenfor faget. Dette både engasjerer og motiverer studentene.

"Forelesningsvideoen som juryen fikk innblikk i, startet med en repetisjon hvor det var åpent for å stille spørsmål til tidligere pensum og øvingsoppgaver. Han gav videre uttrykk for at det kunne stilles spørsmål underveis. Det er et vanskelig fag han underviser, men han forklarer faget tydelig og forståelig, til og med på engelsk.

"Underveis er han flink å vise til eksempler, oppsummere og presisere det han sier. Viktig informasjon fremheves ved å legge trykk på nøkkelordene. På PowerPointen har han utfyllende stikkord, men tavlen brukes også aktivt som virkemiddel for å tydeliggjøre noe.

"I tillegg har Tormod sørget for at det er video tilgjengelig fra forelesningene som elevene kan bruke til repetisjon. Hvis noe er vanskelig viser han frem flere metoder for å komme frem til svaret dersom det er mulig. Dette er med på å gi et inntrykk av at han har god kunnskap om faget sitt, noe studentene også bekrefter.

"Også utenfor forelesningene er han tilgjengelig for studentene og minner dem jevnlig på å ta kontakt hvis de trenger hjelp med noe, i tillegg til å hjelpe med ukesøvinger på datalabben. I forbindelse med en stor oppgave de hadde skrevet lot han de som ville sitte på kontoret sitt og skrive slik at han hele tiden var tilgjengelig."

Published 21. januar 2020 - 10:02 - Updated 27. januar 2020 - 13:23