Utlysning mindre læringsmiljøtiltak 2020

Læringsmiljøutvalget lyser ut 400 000,- til mindre læringsmiljøtiltak 2020. Studenter oppfordres å søke i samarbeid med programråd/fakultetsadministrasjoner. 

Utlysning mindre læringsmiljøtiltak 2020

Søknader skal sendes til studentenes arbeidsutvalg v/nestleder.au@nmbu.no innen 1. oktober

Her finner du Retningslinjer for mindre LMU-tiltak 

Published 2. september 2019 - 13:59 - Updated 2. september 2019 - 14:17