MEXT Scholarships 2020

  • Utveksling
    Foto
    Pixabay

Japans ambassade i Norge utlyser den japanske regjeringens Scholarship (MONBUKAGAKUSHO: MEXT Scholarship) for norske borgere. 

MEXT Scholarships 2020

Stipendet for 2020 vil bli tilbudt i følgende 2 kategorier:

Master

Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger.
Norske statsborgere som er født på eller etter 2. april 1985, og har fullført bachelorgrad ved et universitet i eller utenfor Norge, er kvalifisert til å søke.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden mandag 5. august 2019, og vil danne grunnlaget for vurdering og innstilling sammen med det innsendte søknadsmaterialet. Den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april eller oktober 2020.

Les fullstendig utlysning

Bachelor

Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i normalt 5 år for studier i Japan innen alle fagretninger (4 år dersom søkeren har språkkunnskaper på universitetsnivå; 7 år i visse andre tilfeller).
Norske statsborgere som er født på eller etter 2. april 1995 og som har fullført videregående skole juni 2019, eller tidligere, er kvalifisert til å søke.

Skriftlige prøver og intervju blir arrangert ved ambassaden mandag 5. august 2019.
Resultatet av dette vil sammen med det innsendte søknadsmaterialet danne grunnlaget for ambassadens vurdering og innstilling. Den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april 2020.

Les fullstendig utlysning

Søknad, med alle vedlegg, skal sendes eller leveres til


Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9 (3. etg.)
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknaden må være mottatt av ambassaden senest 19. juli 2019.

For spørsmål, vennligst kontakt Japans ambassades informasjonsavdeling (22 01 29 00 / info@os.mofa.go.jp).

Published 27. mai 2019 - 15:44 - Updated 27. mai 2019 - 15:45