Møt Kina - sommerkurstilbud til studenter

  • Kina.
    Foto
    Elisabeth Gautefall Hiis

KBM tilbyr studentene ved NMBU en studiereise til Kina i juni 2019. Formålet er å lære om kinesisk landbruk, industriell utvikling, økonomi, politikk og kultur. Søknadsfrist er 3. mars 2019.

Møt Kina - sommerkurstilbud til studenter

Emnet vil bli gitt som en 5 studiepoeng innen frie emner. Du kan lese mer om innhold og arbeidskrav i denne lenken.

Jordbruk i Kina.
Foto
Elisabeth Gautefall Hiis

Kostnader
Oppholds- og reisekostnader dekkes av den kinesiske gjødselprodusenten Kingenta. Deltakerne må betale 1000 kroner i administrasjonskostnader i tillegg til utgifter til kinesisk visum og egen reiseforsikring. Søknad om visum administreres av KBM.

Hvem kan delta?
Tilbudet gis NMBU-studenter i tredje, fjerde eller femte år. Men det er ikke noe i vegen for at studenter fra andre studieretniger søker, som for eksempel studenter innen fornybar energi, plantvitenskap, utviklingsstudier, landskapsarkitektur, bioteknologi.

Kamp om plassene
Kurset er begrenset til 20 studenter, så det kan bli konkurranse om plassene. For å styrke dine sjanser vil kunnskap og interesse om Kina være nyttig under utfylling av søknaden. Søknadsskjemaet finner du i denne lenken. Søknadsfrist er 3. mars 2019.

Kina
Foto
Elisabeth Gautefall Hiis

Published 26. February 2019 - 10:32 - Updated 26. February 2019 - 10:33