Oppsummering etter Idè-dugnad

En arbeidsgruppe bestående av studenter og ansatte har sett nærmere på innspill som kom inn under idé-dugnaden som ble holdt i Vitenparken i oktober 2018. Man har også sett på innspill kommet via skjema.

Oppsummering etter Idè-dugnad

Oppsummering

Flere av innspillene på lapper og skjema er tiltak som allerede er igangsatt

  • Organisering gruppeinndeling i emner, ikke overlate dette til studentene selv. Følges opp gjennom bestilling til fakultetene.
  • Gå gjennom fadderordningen. Følges opp i samarbeid mellom SiT og studenter. Sak på toppmøtet.
  • Iverksette tiltak for å forebygge drikkepress. Følges opp gjennom holdningskampanje i augustblokken.

 

Andre tiltak som ble foreslått, og som gruppen vil fremheve som gode tiltak er:

  1. Kurs/opplæringstilbud for ledere i lag og foreninger – etterspurt av mange! Viktig tiltak!
  2. Seminar-rekke for første-års-studenter, der faddere får ansvar for å ta med sine «fadderbarn» (eksempelvis om forventninger, studieteknikk, strukturere hverdagen, presentasjonsteknikk.
  3. Tilrettelegge for «lavterskeltilbud» på campus/parken (oppgradering av volleyballbaner ved EIKA, freesbee-golf i parken, slack-line, «Tuftepark», bordtennis, gå-grupper)
  4. Etablere et internasjonalt kor
  5. Filmkveld/TV på samfunnet
  6. Endre opplegg for LMU-midler – fra fysiske til psykososiale tiltak
  7. Åpen kantine på kveldstid

Innspillene følges videre opp i arbeidet med handlingsplan for universell utforming og psykososialt studiemiljø

Published 8. February 2019 - 14:03 - Updated 8. February 2019 - 14:03