Studentombudet på plass på NMBU

I begynnelsen av desember hadde Martin Gautestad Jakobsen sine første arbeidsdager ved NMBU som nytilsatt studentombud. Nå er det bare å ta kontakt.

Studentombudet på plass på NMBU

Studentombudets oppgave er å forhindre at studenter blir utsatt for urett og feil. Han skal sikrer studentens rettigheter ved å gi upartisk, juridisk veiledning i enkeltsaker knyttet til den enkeltes studiesituasjon. Ombudet yter videre hjelp til deg som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold ved institusjonen. Det kan for eksempel være saker knyttet til mobbing, trakassering eller diskriminering. Det er viktig å vite at studentombudet er uavhengig overfor NMBU og har taushetsplikt.

I første rekke er Studentombudet et tilbud til studentene for å styrke deres rettssikkerhet. I tillegg til enkeltsaker kan studentombudet på eget initiativ fremme saker for styrene ved institusjonene og rapportere direkte til rektor i spesielt alvorlige eller prinsipielle saker.
 
Studentombudet oppfordrer alle til å ta kontakt ved behov for bistand eller informasjon.

Studentombud Martin Gautestad Jakobsen har fått en godt synlig ombuds-el-bil for å forenkle reisingen mellom de fire campusene.

Foto
Kai Tilley


Studentombudet er ansatt i 40 % stilling ved NMBU og arbeider resten av tida blant annet som studentombud ved Høgskolen i Østfold. Gautestad Jakobsen skal pendle mellom de fire campusene (Adamstua, Ås, Fredrikstad og Halden). I utgangspunktet vil han ikke ha faste ukedager på campusene, men tilpasse tilstedeværelsen studentene og deres behov.


Studentombud Martin Gautestad Jakobsen

E-post: studentombud@nmbu.no
Mobil:   +47 928 65 818

Her finner du kontoret (UU111) til studentombudet på NMBU, campus Ås.

Kontorplassering på campus Adamstua avklares i begynnelsen av 2019.

Les mer om studentombudets rolle ved NMBU i denne lenken.
(lenke til POAs sider om studentombudet)

Published 18. desember 2018 - 14:37 - Updated 7. august 2019 - 13:36