Oppsummering fra Ide-dugnad

Den 12. oktober ble det arrangert en felles idé-dugnad med studenter og ansatte. Rektoratet takker for stort engasjement og mange flotte innspill.

Oppsummering fra Ide-dugnad

SHoT-resultatene har blant annet blitt fulgt opp med en felles Idé-dugnad med studenter og ansatte. Dugnaden fant sted i Vitenparken den 12. oktober, og rektoratet takker for stort engasjement og mange flotte innspill. Rektoratet takker også for alle innspill som er sendt inn via skjema.

Alle innspill er notert, og innspill sendes til de ulike enheter. En arbeidsgruppe med studenter og ansatte vil bli nedsatt i Læringsmiljøutvalgets møte den 3. desember. Denne gruppen vil jobbe videre med å sortere og prioritere tiltak, både tiltak som kom inn under dugnaden eller via skjema. 

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til tiltak i forbindelse med oppfølging av SHoT-undersøkelsen, se kontaktinfo i høyre meny.   

Nettside som viser oversikt over videre oppfølgingsarbeid.

Published 6. november 2018 - 13:07 - Updated 6. november 2018 - 13:12