Oppfølging SHoT-undersøkelsen

 • Eksempel på en tavle med innspill til tiltak basert på gruppearbeid under SHoT-dugnaden i Vitenparken.
  Foto
  Kristine Løwe

Læringsmiljøutvalget arbeider med oppfølging av SHoT-undersøkelsen, og har vedtatt enkelte umiddelbare tiltak for å følge opp undersøkelsen. Det er fortsatt mulig å gi tilbakemeldinger og forslag om tiltak.

Oppfølging SHoT-undersøkelsen

Tiltaksplan og status pr 1. juli (oppdateres fortløpende):

 1. Gjennomføring av Ide-dugnad med studenter og ansatte.
  Ansvarlig
  : Studiedirektøren.
  Status: Gjennomført 12. oktober 2018 med 60-70 fremmøtte. Alle innspill sammenstilt og forslagene sendt til respektive enheter. LMU opprettet en arbeidsgruppe med studenter og ansatte som skulle konkretisere og prioritere tiltak fra idé-dugnaden og innspill som er kommet inn via skjema. Her er en oversikt over gruppens oppsummering. Oppfølging gjennom ny handlingsplan, pkt 10. 
 2. Bestilling fra prorektor til fakultetene om konkrete oppfølgingspunkter.
  Ansvarlig: Prorektor for utdanning og studiedirektøren.
  Status: Bestilling sendt ut 7. november. Saksnummer 17/01594-15  
 3. Utarbeide ruspolitikk for NMBU.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Studiedirektøren vil legge frem et forslag om at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider en ruspolitikk for NMBU.
 4. Gjennomgang av fadderordningen.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Følges opp på toppmøte
 5. Markering av verdensdagen for psykisk helse hvert år.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Neste verdensdag 10. oktober 2019. Program utarbeidet, LMU-sak 
 6. Gjennomføre en holdningskampanje hver augustblokk.
  Ansvarlig: Uavklart.
  Status: Prorektor for utdanning har sendt en bestilling til kommunikasjonsavdelingen.
 7. Etablere en frivillighetsordning for studenter.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: Ikke påbegynt
 8. Læringsmiljøutvalgets møter rullerer på fakultetene.
  Ansvarlig: Studiedirektøren.
  Status: I hvert møte fremover vil 30 min avsettes til dialog mellom LMU og fakultet vedrørende læringsmiljøarbeidet på det respektive fakultet. Ordning starter fra og med møte i desember 2018.
 9. Gjennomføring av egen SHoT-undersøkelse blant studenter med ikke-norsk statsborgerskap
  Ansvarlig: Studiedirektøren
  Status: Gjennomført i november 2018. Oppfølgingsmøte med studenter og ansatte 7. mars. Resultatrapport. Oppfølging gjennom ny handlingsplan, pkt 10. 
 10. Utarbeide ny handlingsplan for Universell Utforming og psykososialt studiemiljø 2019-2025
  Ansvarlig: Studiedirektøren
  Status: Kick-off-møte med studenter og ansatte 22. januar i samarbeid med Universell.no

 

Published 5. november 2018 - 14:37 - Updated 1. juli 2019 - 9:00