Du må bytte passord!

Alle studenter og ansatte ved NMBU må bytte passord årlig - det er rett og slett obligatorisk. For de som har opprettet eller byttet passord etter 1. juli er det ikke nødvendig å bytte passord nå. Passord må byttes innen 1. november 2019.

Du må bytte passord!

Logg inn på brukerdata for passordbytte - brukerdata.nmbu.no er det eneste stedet du skal bytte ditt NMBU passord! 

Passord må byttes innen 1. november 2019.

Har vi ditt mobilnummer? 
Når du nå skal bytte passord ber vi deg også kontrollere fanen «Sikker pålogging» på brukerdata. Her ser du hvilke mobilnummer NMBU har lagret på deg, som kan benyttes til interne løsninger for sikker pålogging. 

Når  privat- og/eller jobbmobilnummer ikke ligger i NMBUs systemer
Mobilnummeret må legges inn i UBW/Agresso eller FS før du gir samtykke til at NMBU kan bruke det for pålogging. Det vil ta noe tid fra du legger inn mobilnummer i UBW/Agresso eller FS før du kan gi samtykke på brukerdata.  

Guide for studenter (FS)
Guide for ansatte (UBW/Agresso) 

Problemer etter passordbytte? 
I løsninger hvor passord ligger lagret, som f.eks. e-post på telefon, eduroam (nettverk) og VPN må du oppdatere med nytt passord.  

Guider på support.nmbu.no: 
Epost på telefon for ansatte
Epost for studenter
Eduroam (ansatte og studenter)
VPN

Står du likevel fast, ta kontakt med it@nmbu.no

Passordet er personlig!
Husk at ditt brukernavn og passord er personlig og må ikke deles med andre.
Nettsiden Brukerdata.nmbu.no er det eneste stedet du skal bytte ditt NMBU passord. 

Generell informasjon om passord på NMBU

Les mer om sikker pålogging

#informasjonssikkerhet
Oktober er nasjonal informasjonssikkerhetsmåneden. Gjennom hele måneden vil 
du vil få nyttig informasjon og opplæringstilbud. Les mer om Nasjonal Sikkerhetsmåned

Published 25. oktober 2018 - 8:14 - Updated 23. oktober 2019 - 15:14